Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Digital / eHealth

Aquest programa dona resposta a les necessitats actuals del sector de la salut, fent ús de la tecnologia com a fil conductor per a la millora en eficàcia i eficiència de les intervencions adreçades tant a la promoció i l'educació de la salut a la població sana, com al diagnòstic o monitoratge de pacients crònics i aguts.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 21 octubre 2020

Títol: Salut Digital / eHealth

El màster universitari online de Salut Digital (eHealth) que presentem està adreçat a tots els professionals de la salut que desenvolupen tant tasques assistencials com no assistencials. Sobretot es fa èmfasi en els aspectes següents:

  • La necessitat de formació dels professionals de la salut en les habilitats digitals i el disseny, així com la implementació de les intervencions en salut en què la tecnologia, cada vegada més, és un element clau.
  • La demanda professional detectada al mercat laboral del sector de la salut online.
  • El canvi de paradigma en el món de la salut provocat per l'apoderament dels ciutadans en l'autocura de la seva pròpia salut.

La societat actual cada vegada té més necessitat d'una qualitat de vida millor i més gran, totalment vinculada a un desenvolupament adequat del sector sanitari i tecnològic. La constant evolució de les tecnologies de la informació, juntament amb les ràpides transformacions socials i culturals, configura una complexitat creixent en l'àmbit de la salut.

Això exigeix professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals, gran capacitat d'adaptació al canvi i de gestió d'organitzacions i entorns cada vegada més complexos i propers al pacient i al ciutadà.

Amb aquest programa formatiu de Salut Digital (eHealth) pretenem donar resposta a les necessitats actuals del sector de la salut , tenint en compte tots aquests factors, així com la rapidesa de la implementació i les possibilitats que ens ofereix la tecnologia.

Des d'un punt de vista molt més obert, són molts els organismes que demanen formació d'habilitats digitals a professionals de la salut, així com un canvi de paradigma en la relació entre la ciutadania i el sistema sanitari.

A més, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en els seus darrers informes anuals, no només recomana a les universitats dels estats membres que generin plans de formació més adequats a les innovacions de salut online, en què els rols dels professionals de la salut seran necessàriament diferents, formant-los en noves disciplines en els currículums de grau i de màster, sinó que a més assenyala la necessitat d'utilitzar de manera més extensa l'aprenentatge en línia en la formació dels professionals. Per aquest motiu, l'OMS insta els estats membres a incorporar incentius d'aprenentatge online a les seves estratègies nacionals de salut.

El sector salut compta actualment amb molts professionals en actiu i molts en procés de formació. Així, la demanda de les titulacions vinculades amb la salut s'han incrementat entre un 10% i un 20% en els darrers cinc anys. En el curs 2013-2014, el nombre d'estudiants matriculats en titulacions de ciències de la salut (medicina, farmàcia, nutrició humana i dietètica, ciència i tecnologia dels aliments, fisioteràpia i infermeria) superava els 150.000 estudiants. En aquestes titulacions els plans d'estudi aborden de manera parcial i, en alguns casos, anecdòtica, els continguts relacionats amb la salut online. No obstant això, en els informes de l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) es constata que un dels aspectes més valorats pels ocupadors és el coneixement sobre TIC i salut online, que es valora en 8,4 punts sobre 10 tant en el cas d'infermeria, com en el de medicina.

És, doncs, en el marc d'aquest context que els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC ofereixen aquesta titulació de màster oficial de Salut Digital (eHealth), de caràcter professionalitzador, que capacita els professionals per a l'ús adequat, la provisió i la gestió de les TIC en els serveis i sistemes de salut basats en l'evidència.

Video relacionat amb l'àmbit del programa formatiu

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Salut Digital

 

 

Descarrega la infografia del màster universitari de Salut Digital
Titulació oficial

El màster universitari de Salut Digital de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al setembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació