Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Digital (eHealth)

Càrrega lectiva
60 crèdits ECTS
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Crèdits obligatoris 42
Crèdits optatius 12
Crèdits del treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Semestre 1

Crèdits

Ecosistema de la salut en línia. Sistemes d'informació en salut

Eines en salut digital

6

6

Semestre 2

Crèdits

Empoderament i salut participativa en un món digital

Ètica, legislació i reputació digital

Ciència de dades aplicada a salut

6

6

6

Semestre 3

Crèdits

Disseny i gestió de projectes en salut en línia

Metodologia de la investigació en salut en línia

Optativa 1

4

4

4

Semestre 4

Crèdits

Optativa 2

Optativa 3

Treball de fi de màster

4

4

6

Perfil 1 Especialitat en Gestió de la Salut en Línia Crèdits
 • Gestió del canvi en les organitzacions de salut
 • Avaluació de l'impacte de les intervencions en salut en línia
 • Processos assistencials i eines d'ajuda a la presa de decisions en salut

4

4

4

 

Perfil 2 Especialitat d'Innovació i Emprenedoria en Salut en Línia Crèdits
 • Disseny i cocreació de solucions digitals en salut
 • Avaluació de les solucions en salut en línia
 • Innovació i models de negoci en salut en línia

4

4

4

 

Complements de formació

Per a les titulacions que no siguin específicament de l'àmbit de ciències de la salut, per a cursar el màster es requerirà haver cursat un complement de formació, en concret l'assignatura Introducció a la salut pública i organització del sistema sanitari, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Quedaran exempts d'aquesta formació els graduats i graduades que tinguin una formació de màster universitari de Salut Pública o similar.

Gràcies a aquest complement de formació s'aconseguiran anivellar els coneixements necessaris en organització del sistema sanitari. S'espera com a resultat d'aprenentatge que l'estudiantat sigui capaç de portar a terme les accions següents:

 • Explicar les diferències i els objectius de la salut pública, la promoció i l'educació de la salut.

 • Distingir les diferents àrees d'intervenció d'educació per a la salut.

 • Fer servir el sistema d'informació sanitària epidemiològica i demogràfica.

 • Identificar els determinants de la salut.            

 • Aplicar estratègies per a determinar l'estat de salut d'una població.

 • Reconèixer l'estructura del sistema sanitari.

 • Identificar els principals indicadors epidemiològics.

 • Fer servir els millors dissenys d'estudis segons quin sigui l'objectiu d'un estudi.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Salut Digital (eHealth) el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

Per cursar l'assignatura de treball final de màster cal haver superat l'assignatura de Metodologia de la recerca en e-salut i com a mínim, 24 crèdits del màster.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari de Salut Digital (eHealth). És una assignatura que s'ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Al màster universitari de Salut Digital (eHealth) s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits docents. En aquest sentit la concreció del màster depèn, en part, de l'optativitat que s'hagi triat, així com de la temàtica concreta del projecte, donat que cada projecte podrà donar lloc a un producte o resultat diferent. L'estudiantat haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol que se centri el seu treball de fi de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge de la direcció del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. La direcció d'aquest treball és l'encarregada d'orientar l'estudiantat, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa. L'estudiantat haurà de fer una exposició del treball davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: a la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; a la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i a la tercera, la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.

+ Guia del treball final del màster universitari de Salut digital (eHealth)

+ Repositori institucional de la UOC (O2)

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa

Durada

4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars optatives.

Modalitats

Presencial o semipresencial.

Requisits

No hi ha requisits específics.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb una persona experta i professional que actua com a tutoria de centre de pràctiques i un/a docent que actua com a tutoria acadèmica. La tasca d'aquestes dues figures és assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

Nota: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Recursos per a l'aprenentatge

Els materials didàctics tenen com a objectiu permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en el qual es trobi (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.), o de las mateixes característiques de l'estudiant.

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan compostos per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, i editats per la UOC en multiformat.

 • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície responsiva (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
 • Videollibre: format en MP4.
 • Audiolibro: format DAISY que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, passant pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.
 • ePUB: format de llibre electrònic especial per a qualsevol lector d'aquests llibres (permet redimensionar la lletra, etc.).
 • PDF: format que permet una lectura automàtica a partir d'eines TTS (text to speech) i la impressió del documento.

També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris en línia, portals temàtics...), a la Biblioteca Virtual de la UOC, que ofereix el servei de préstecs de documents físics (dins d'Espanya), així com el préstec consorciat (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC), i el préstec interbibliotecari (REBIUN).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.