Accès obert Vols més informació?

Responsabilitat Social Corporativa

Màster universitari

Per a l'obtenció del títol es necessiten 60 crèdits ECTS inclòs el Treball final de màster i 4 assignatures optatives, una de les quals poden ser les pràctiques.

Assignatures

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1
 • Temes actuals en responsabilitat social corporativa
 • La funció directiva i la responsabilitat social corporativa
 • Organització i implantació de la responsabilitat social corporativa
 • Obligatòria 4
 • Obligatòria 5
 • Obligatòria 6
 • Optativa 1
 • Optativa 2

4
4
4
4
4
4
4
4

32

Semestre 2
 • Obligatòria 7
 • Obligatòria 8
 • Obligatòria 9
 • Optativa 3
 • Optativa 4
 • Treball de final de màster
4
4
4
4
4
8

 

28

 

 

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

 

 • Temes actuals en responsabilitat social corporativa
 • La funció directiva i la responsabilitat social corporativa
 • Organització i implantació de la responsabilitat social corporativa
 • Optativa 1

4
4
4
4

 

16

 

Semestre 2
 • Obligatòria 4
 • Obligatòria 5
 • Obligatòria 6
 • Optativa 2

4
4
4
4

16

Semestre 3
 • Obligatòria 7
 • Obligatòria 8
 • Obligatòria 9
 • Optativa 3

4
4
4
4

16
Semestre 4
 • Optativa 4
 • Treball de final de màster

4
8

12

 

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de titulacions de la branca d'economia han de cursar fins a un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

 • Els estudiants amb un títol d'accés que pertanyi a la resta d'àmbits de coneixement de la branca de ciències socials i jurídiques, així com a la resta de branques de coneixement (enginyeria i arquitectura, ciències, ciències de la salut, art i humanitats):

 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS)
 • Els estudiants amb títols d'accés que pertanyin a qualsevol dels àmbits de coneixement de la branca d'arts i humanitats que vulguin cursar el mòdul optatiu de recerca han de cursar:

 • Fonaments d'estadística (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS)

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.

 

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa el treball final té 8 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte, producte, memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del programa de màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels  3 àmbits de coneixement establerts (recerca, consultoria o pla d'empresa). L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de Màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i síncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.
La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) el lliurament de la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 4crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat 24 crèdits dels 36 de la titulació. Es a dir, s'han d'haver cursat 6 de les 9 assignatures obligatòries.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

cgcc
foretica
respon_cat
ingenieria_social
DIRSE

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al març.

Informa-te'n

Sessions informatives Estudis28 de febrer de 2019, 18:00 h.

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació