Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa

Per a l'obtenció del títol es necessiten 60 crèdits ECTS inclòs el Treball final de màster i 4 assignatures optatives, una de les quals poden ser les pràctiques.

Assignatures

 

Assignatures semestre 1 32 Crèdits

Temes actuals en responsabilidad social corporativa

4

La funció directiva i la responsabilidad social corporativa

4

Organització i implementació de la responsabilidad social corporativa

4

Obligatòria 4

4
Obligatòria 5 4
Obligatòria 6 4

Optativa 1

4
Optativa 2 4
 
Assignatures semestre 2 28 Crèdits

Obligatòria 7

4
Obligatòria 8 4
Obligatòria 9 4
Optativa 3 4
Optativa 4 4
Treball final de màster 8
   
Total 60

 

 

Assignatures semestre 1

16 Crèdits

Temes actuals en responsabilitat social corporativa

4

La funció directiva i la responsabilitat social corporativa

4

Organització i implementació de la responsabilitat social corporativa

4

Optativa 1

4

 

Assignatures semestre 2 16 Crèdits

Obligatòria 4

4

Obligatòria 5

4

Obligatòria 6

4

Optativa 2

4

   
Assignatures semestre 3 16 Crèdits

Obligatòria 7

4

Obligatòria 8

4

Obligatòria 9

4

Optativa 3

4

 
Assignatures semestre 4 12 Crèdits

Optativa 4

4

Treball final de màster

8

 
Total 60

 

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de titulacions de la branca d'economia han de cursar fins a un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.

 
Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa el treball final té 8 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte, producte, memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del programa de màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels  3 àmbits de coneixement establerts (recerca, consultoria o pla d'empresa). L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de Màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i síncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.
La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) el lliurament de la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat, com a mínim, la meitat dels crèdits del màster (30 crèdits)

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert:
últims dies

Inici de docència: 20 d'octubre

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris que inicien docència al febrer, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

Els graduats opinen

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.