Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa

Objectius
 • Proporcionar a l'estudiant un coneixement avançat, multidisciplinari i actualitzat de la responsabilitat social corporativa en tots els seus vessants: governança, sostenibilitat, medi ambient i territori, política de compres i proveïdors, màrqueting responsable, recursos humans, finances, acció social, etc.
 • Adquirir coneixements de la legislació vigent en matèria d'RSC.
 • Obtenir coneixements dels elements de gestió de l'RSC i les bases per a la seva integració en l'estratègia, els òrgans de govern i la gestió empresarial.
 • Adquirir i desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar i gestionar processos d'innovació i canvi en l'empresa, o qualsevol tipus d'organització, institució o administració seguint criteris de sostenibilitat i d'RSC.
 • Adquirir la capacitat per a gestionar de manera estratègica i prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions empresarials.
 • Dotar l'estudiant d'una correcta deontologia i ètica professional compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements, tant oralment com per escrit.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge i presa de decisions.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
 • Adquirir la capacitat per a aportar i aplicar noves idees en un context de recerca.
 • Formar futurs investigadors en el camp de l'RSC capaços de desenvolupar posteriorment estudis de doctorat i contribuir a l'enfortiment acadèmic de la disciplina.

 

Perfils

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC es dirigeix a:

 • Graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria.
 • Titulats universitaris en altres branques de coneixement que tinguin interès personal i professional a aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb l'RSC.
 • Professionals amb titulació superior que duguin a terme la seva activitat professional en departaments relacionats amb l'RSC en grans empreses.
 • Professionals i directius de petites i mitjanes empreses o negocis familiars que desitgin utilitzar l'RSC com a eina de transformació professional.
 • Professionals de l'assessoria i consultoria en l'àmbit de l'RSC.
 • Responsables de l'RSC a l'Administració pública, organitzacions no governamentals i cooperatives.
 • Investigadors i professors en l'àmbit de l'RSC.

 

Competències

Competència general

 • Abordar de manera innovadora i respondre satisfactòriament a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials, creant, modificant o introduint elements.

Competències transversals

 • Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.
 • Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari.
 • Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.
 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments ètics i responsables, respecte per als altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

 • Liderar, dissenyar i implementar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés de millora contínua.
 • Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades.
 • Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.
 • Crear, aplicar i avaluar les polítiques de responsabilitat social corporativa en els elements de la cadena de valor de l'organització.
 • Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient i el territori.
 • Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o forma.

 

A qui va dirigit?

Els perfils preferents d'estudiants als quals es dirigeix el Màster són els següents:

 • Titulats universitaris dels àmbits inclosos en les àrees de coneixement que tenen una relació directa amb la responsabilitat social corporativa, això és, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura, esmentant especialment els graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria.
 • Titulats universitaris en altres àrees de coneixement que tinguin interès personal i professional d'aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb la responsabilitat social corporativa.
 • Professionals amb titulació superior que exerceixin l'activitat professional en departaments relacionats amb la responsabilitat social corporativa en grans empreses.
 • Professionals i directius de petites i mitjanes empreses o empreses familiars que vulguin utilitzar la responsabilitat social corporativa com a eina de transformació empresarial.
 • Professionals de l'assessoria i la consultoria en aquest àmbit.
 • Responsables de la responsabilitat social corporativa en l'Administració pública, en organitzacions no governamentals i en cooperatives.
 • Investigadors i professors en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

Els graduats opinen

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.