Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa

El Màster en Responsabilitat Social Corporativa és una perfecta opció de continuïtat per als graduats en diferents titulacions homologades dels àmbits de les Ciències Socials i Jurídiques, especialment les titulacions relacionades amb l'administració i direcció d'empreses, l'economia, les relacions laborals, el màrqueting, el turisme, el dret i la psicologia. També representa una bona opció de continuïtat per a diferents perfils d'enginyeria. D'altra banda, la titulació està oberta a qualsevol perfil d'estudiant que vulgui aprofundir o li calguin professionalment les eines relacionades amb la responsabilitat social corporativa.

La orientació al títol es tant professional com acadèmica i investigadora. Al respecte, es proposa una estructura dels continguts amb un primer bloc d'assignatures bàsiques en les que es treballaran elements conceptuals i d'actualitat en relació a la responsabilitat però on especialment es presentarà els eixos principals de la transformació en l'empresa vinculada a la responsabilitat, introduint-los en la temàtica i en els aspectes relacionats amb la direcció estratègica, el disseny i implementació gradual de la Responsabilitat Social Corporativa, amb especial atenció a la gestió dels grups d'interès d'aquesta transformació. En un segon bloc d'obligatorietat s'abordaran les claus de la transformació pel que fa referència a les principals àrees de valor de l'empresa: finances, direcció de persones i proveïment. S'observaran les mesures que es poden dur a terme en cadascuna d'aquestes i com poden contribuir a la transformació dels principals elements de la cadena de valor. En relació a aquesta, el tercer mòdul obligatori presenta precisament els elements que tenen a veure amb la seva evolució, especialment els relacionats amb la producció neta  i les bones pràctiques ambientals, els sistemes i eines de gestió responsable i el màrqueting responsable. Hem considerat que aquestes assignatures son d'obligada realització per assegurar-nos un cos de coneixement sòlid entre tots els estudiants i per això el pes d'aquesta obligatorietat en el conjunt del pla d'estudis és important i respon de forma transversal als interessos dels perfils professionals als que vol donar resposta aquesta titulació.

A continuació es desplega una oferta d'optativitat que es desenvolupa en tres especialitats professionalitzadores diferents, dos assignatures metodològiques i una assignatura de pràctiques professionals. Així, en primer lloc un bloc de tres assignatures conforma una primera especialitat (Habilitats directives per a la Responsabilitat social Corporativa) que s'enfoca a aquells perfils que necessiten una intensificació pel que respecte a aquestes habilitats, destacant aspectes com el lideratge, la innovació o la gestió de projectes. Una segona especialització (Medi ambient i Territori), cobreix les necessitats formatives relacionades amb la gestió de projectes que prioritzin l'element mediambiental i la relació amb el territori, destacant aspectes com el reconeixement del canvi climàtic, la gestió de la petjada de carboni generada, la prevenció i correcció de la contaminació així com els elements polítics, econòmics, jurídics o territorials que giren entorn a la gestió de la sostenibilitat. Una tercera especialitat (Empresa, Economia Social i Drets Humans) inclou aspectes relacionats amb el vincle de les empreses responsables amb l'economia social, abordant aquí elements relacionats a aquest emergent sector, però també amb el cooperativisme o amb els moviments lligats al consum responsable, a més d'afegir una perspectiva vinculada a la globalització i la gestió dels possibles impactes de les empreses multinacionals en els drets humans dels països on es realitzen la seva activitat. Si l'estudiant vol cursar qualsevol de les tres especialitats haurà de realitzar obligatòriament les tres assignatures de les que composa i que es poden veure en l'esquema adjunt:

 

Especialitat 1- Habilitats Directives per a la Responsabilitat Social Corporativa

  • Habilitats per a la direcció
  • Direcció de la innovació
  • Promoció de nous projectes

Especialitat 2 - Medi Ambient i Territori

  • Canvi climàtic i petjada de carboni
  • Prevenció i correcció de la contaminació
  • Territori i sostenibilitat

Especialitat 3- Empresa, Economia Social i Drets Humans

  • Economia social, cooperativisme i RSC
  • Consum responsable i intel·ligència de mercat
  • Multinacionals i drets humans

 

Tenint en compte que s'han de cursar setze crèdits d' optativitat, en aquest cas els estudiants podran realitzar també qualsevol altra assignatura optativa, ja pertanyi a una altra especialitat, sigui una de les assignatures metodològiques o bé a les pràctiques professionals, la qual cosa aporta riquesa a l'oferta desplegada en el pla d'estudis

A més, a aquestes tres especialitats l'oferta d' optativitat afegeix dos assignatures (Mètodes de recerca quantitativa i Mètodes de recerca qualitativa) que aporten els instruments metodològics bàsics per a aquells estudiants enfocats a un perfil acadèmic i investigador o que, per les seves necessitats formatives, precisin qualsevol d'aquestes eines. Finalment, s'ofereix també una assignatura de pràctiques professionals que vol cobrir la possibilitat per part d'alguns estudiants de tenir contacte directe amb la realitat empresarial relacionada amb la RSC i per la qual es comptarà amb la col·laboració d'empreses associades a la universitat i/o provinents de futurs acords de col·laboració en el marc de l'estratègia global de la titulació.

Com s'ha comentat, l' optativitat podrà cursar- se o bé a través de qualsevol de les tres especialitats esmentades, o bé de les dues assignatures metodològiques i/o també de l'assignatura de pràctiques professionals. A més s' ha afegir que els estudiants sempre tindran la possibilitat de triar lliurement entre quatre diferents assignatures, sense haver de seguir obligatòriament una especialitat o orientació concreta i d'acord amb els seus interessos formatius i professionals, escollint aquelles eines que pensin els seran més útils.

Finalment, la titulació té la seva culminació en el Treball Final de Màster (de realització obligatòria) en el qual es proporcionarà la reflexió teòrica i aplicada dels diferents aspectes que s'han anat treballant al llarg del programa. Referent al mateix cal assenyalar que el treball tindrà un enfocament eminentment pràctic i que també es relacionarà de manera directa amb els perfils professionals als quals la titulació dóna resposta. Finalment, com a element de possible continuïtat és important assenyalar que si els estudiants trien l'orientació acadèmica i investigadora se'ls oferirà un itinerari formatiu que els permetrà optar a accedir a Estudis de Doctorat, ja sigui en l'àmbit de la Societat de la Informació dins de la mateixa UOC com en futures línies de doctorat a la mateixa universitat i/o en col·laboració amb altres entitats formatives.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:

cgcc
foretica
respon_cat
ingenieria_social
DIRSE


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació