Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicopedagogia

Informació important si vols accedir a la Borsa de treball de personal docent a Catalunya

 

Els principals llocs de treball que el psicopedagog o orientador podrà ocupar es detallen a continuació (adaptat de Riera, 2003).

Cal tenir en compte també que aquest Màster permet cursar un Doctorat sempre i quan l'estudiant compleixi amb les condicions que exigeix el programa de doctorat concret en què es vulgui matricular.


En l'àmbit formal:

 •  Intervenció i assessorament en alumnes amb dificultats de l'aprenentatge
 • Gabinets psicopedagògics
 • Departaments d'orientació
 • Coordinador de plans d'atenció a la diversitat
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de plans d'orientació
 • Facilitador dels processos de transició entre nivells educatius
 • Orientació professional
 • Coordinador de projectes educatius, disseny i dinamització de projectes educatius en entorns educatius diversos
 • Equips d'assessorament psicopedagògic (només a Catalunya i només en els casos en què es compleixin els requisits que defineix l'Adminsitració)

 

En l'àmbit sociocomunitari (no formal):

 • Educació d'adults
 • Assessor psicopedagògic en el camp de l'esport
 • Direcció i coordinació de programes d'educació esportiva
 • Assessor de programes de reinserció sociolaboral
 • de programes en centres penitenciaris
 • Mediació i resolució alternativa de conflictes (en l'àmbit comunitari, familiar i intercultural)
 • Adopció (formació de famílies sol·licitants d'acolliment i adopció)
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de programes educatius de prevenció sanitària
 • Atenció i prevenció de la drogoaddicció
 • Atenció a la infància i l'adolescència
 • Coordinador d'activitats socioestimuladores per a gent gran
 • Editorials, creació de productes educatius multimèdia

 

En l'àmbit laboral:

 • Assessor de polítiques de recursos humans
 • Tècnic de desenvolupament professional
 • Coordinador de programes i plans de formació per a empreses
 • Formador de formadors
 • Polítiques d'inserció
 • Coordinador de programes de promoció econòmica
 • Dinamitzador d'espais de recursos per a la investigació
 • Disseny, implantació i avaluació de plans d'igualtat

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Coneix el Màster de Psicopedagogia

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.