Accès obert Vols més informació?

Psicopedagogia

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Psicopedagogia és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Diplomatura de Magisteri
 • Grau d'Educació Infantil
 • Grau d'Educació Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Titulacions equivalents i altres titulacions afins que la Comissió d'Admissió del Màster consideri.

Els estudiants procedents de titulacions de l'àmbit educatiu (diplomatura o grau de Magisteri, llicenciatura o grau de Psicologia, llicenciatura de Psicopedagogia, llicenciatura o grau de Pedagogia, diplomatura o grau d' Educació Social o afins), no hauran de cursar cap crèdit d'assignatures anivelladores.

Hauran de realitzar assignatures anivelladores aquells estudiants procedents d'alguna titulació diferent de les recomanades. Les assignatures que hauran de superar són: 

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants amb el perfil d'ingrés recomanat. Els estudiants que provinguin d'altres titulacions han de cursar fins a un màxim de 16 crèdits ECTS de complements de formació.

Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Psicopedagogia és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Diplomatura de Magisteri

 • Grau d'Educació Infantil

 • Grau d'Educació Primària

 • Llicenciatura de Psicopedagogia

 • Llicenciatura o grau de Psicologia

 • Llicenciatura o grau de Pedagogia

 • Diplomatura o grau d'Educació Social

 • Titulacions equivalents

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació