Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicopedagogia

El màster universitari online de Psicopedagogia de la UOC et forma com a especialista en orientació, assessorament i intervenció psicopedagògica, en un entorn d'educació formal (centres educatius) i/o no formal (sociocomunitari o laboral).

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Psicopedagogia

Per què estudiar el màster universitari de Psicopedagogia de la UOC?

Aquest màster t'ofereix una formació psicopedagògica eminentment pràctica, basada en el desenvolupament de competències professionalitzadores que acosten la realitat psicoeducativa a la universitat.

El pla d'estudis es caracteritza per desenvolupar:

  • Una metodologia d'ensenyament i aprenentatge basada en projectes, que permet connectar els continguts teòrics amb la pràctica professional. 
  • Un enfocament basat en el paper de la recerca com a eina per a la pràctica professional psicopedagògica. 
  • Una vinculació directa entre els continguts del màster i les tendències educatives actuals.

 

Les soft skills com a elements clau per a la pràctica professional psicopedagògica

El màster universitari de Psicopedagogia de la UOC situa les competències transversals o soft skills com a elements clau per a la pràctica professional. Aquestes habilitats són necessàries perquè puguis adaptar-te i respondre als reptes i situacions que se't plantegin en el dia a dia. 

Amb aquesta formació seràs capaç de donar resposta a la necessitat d'intervenir com a professional de la psicopedagogia per transformar i millorar la societat. 

En aquest màster se't plantejaran problemes, situacions i reptes reals als quals hauràs de donar resposta o proposar una solució.

 

Només d'aplicació a Catalunya: L'obtenció del títol de màster de Psicopedagogia és equivalent al del màster de Formació de professorat de secundària, especialitat Orientació Educativa, i, per tant, habilita per a exercir com a professional d'aquesta especialitat en secundària sempre que es disposi d'una titulació que doni accés a l'especialitat d'Orientació Educativa.

Pel cas específic dels diplomats o graduats en Educació Social, tot i poder cursar el Màster de Psicopedagogia, donat que no tenen accés a la branca orientadora del Màster de Formació del Professorat de Secundària, no podran obtenir l'equivalència ni l'habilitació. Per a informació sobre l'accés a altres especialitats del Màster de Professorat, cal consultar el portal del Departament d'Educació.

Es pot consultar la normativa en aquests enllaços (segons normativa vigent en data 1 de maig de 2019):

RESOLUCIÓ EDU/720/2019

 

Consulteu els ensenyaments que podeu impartir en funció de la vostra titulació fent clic en aquest enllaç

 

Informació important si vols accedir a la Borsa de treball de personal docent a Catalunya

 

  També et pot interessar:

 

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Psicopedagogia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Coneix el Màster de Psicopedagogia

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.