Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicopedagogia

Objectius

El pla d'estudis del màster universitari de Psicopedagogia pretén formar professionals que siguin capaços d'exercir la intervenció psicopedagògica, l'orientació i l'assessorament en diferents contextos socioeducatius, utilitzant estratègies, metodologies, instruments i recursos adequats per a la millora dels individus i els grups.

Perfils

El psicopedagog és el professional capacitat per a l'orientació, l'assessorament i la intervenció educativa, que promou el desenvolupament integral de la persona, en els vessants individual i social, i el desenvolupament òptim dels processos d'aprenentatge individuals i grupals, en el marc de la millora de la realitat educativa. Aquest professional ha de conèixer i saber aplicar les estratègies i recursos transversals que li permetran intervenir, i assessorar persones i grups amb la finalitat de millorar el seu benestar.

Porta a terme funcions de prevenció, diagnòstic, desenvolupament i avaluació; de gestió i coordinació; de suport i acompanyament; d'investigació i formació en diversos àmbits com ara, l'escolar, el sociocomunitari i el laboral (empreses i organitzacions). Aquest professional desenvoluparà, en cadascun d'aquests àmbits, competències de recerca aplicada amb la finalitat de contribuir a la millora de la societat.

Competències

Les competències específiques del màster són:

  • Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de persones, grups i organitzacions; programar accions i avaluar-les, tenint en compte diferents metodologies, instruments i tècniques, i considerant les singularitats del context on es produeix l'activitat.
  • Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques educatives.
  • Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per a afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificada.
  • Assessorar i orientar en l'organització, el disseny, la implementació i l'avaluació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats.
  • Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives, per a donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions o col·lectius específics, i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per a evitar situacions de risc.
  • Dur a terme una investigació sobre la pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts.
  • Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en grups o institucions
    educatives respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Coneix el Màster de Psicopedagogia

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.