Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil online de la UOC forma professionals especialitzats en la intervenció psicològica en salut mental de nens i adolescents, des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, educatiu i comunitari).

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 17 març 2021

Títol: Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Places limitades
Nombre de places: 50

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), entre el 10 i el 20 % de la població infantil i juvenil té en l'actualitat un problema de salut mental. De fet, un informe recent elaborat per entitats del tercer sector constata que factors com la crisi, les noves tecnologies i els canvis socials han fet créixer els trastorns mentals entre nens i adolescents, i que els diagnòstics són cada vegada més complexos. Una nova realitat que requereix professionals especialitzats en aquest àmbit.

En aquest context, el màster de Psicologia Infantil i Juvenil proporciona una formació de caràcter aplicat i professionalitzador, amb un enfocament transversal, plural i integrador. El programa de la UOC posa especial èmfasi en les principals eines TIC dirigides a nens i adolescents, i la seva aplicació en l'àmbit clínic i de la salut.

El rol del professional en l'àmbit de la intervenció infantil i juvenil no es pot limitar a la pràctica clínica en una consulta, sinó que ha de tenir en compte altres elements. En conseqüència, el màster de la UOC aprofundeix en els diferents nivells d'intervenció (prevenció, promoció, intervenció) i també en els contextos en els quals es desenvolupa la vida dels nens i adolescents (família, escola i comunitat, etc.). Aquest programa també preveu la coordinació interprofessional i els aspectes ètics i legals de l'abordatge integral de la intervenció.

L'equip docent està format per professionals en actiu, que proporcionen una formació pràctica basada en situacions reals de l'entorn professional. L'estudiant format a la UOC es converteix en un psicòleg infantil i juvenil capaç d'identificar els reptes actuals i donar resposta a les especificitats dels trastorns en aquestes etapes de la vida, més enllà de la mera translació d'intervencions dissenyades per a adults.

Amb aquesta formació s'obté un títol oficial d'especialització en l'àmbit infantojuvenil, però no habilita per a l'exercici professional en l'àmbit sanitari.

 

Consulta els requisits d'accés específics d'aquest programa

 

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació