Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil online de la UOC et proporciona una formació especialitzada per a la intervenció psicològica en salut mental d'infants i adolescents, des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, educatiu i comunitari).

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

El màster permet aprofundir en la intervenció psicològica en salut mental en infants i adolescents des de diferents contextos com el clínic, escolar i comunitari utilitzant les quatre orientacions teòriques: 

 
  • Cognitivoconductual 

  • Humanista

  • Psicodinàmica

  • Sistèmica

L'enfocament és plural i integrador, per dotar al professional d'eines de diferents models que li puguin ser útils en la seva feina, i es fa èmfasi en les principals eines TIC adreçades a infants i adolescents i en la seva aplicació a l'àmbit clínic i de la salut, que et permetrà ampliar les teves aptituds, actualitzar-te i dominar noves eines per a la pràctica clínica o psicopedagògica.

 

 

Consulta els requisits d'accés específics d'aquest programa

 

 

  També et pot interessar:

 

Titulació oficial

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.