Accès obert Vols més informació?

Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Màster universitari

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil online de la UOC forma professionals especialitzats en la intervenció psicològica en salut mental de nens i adolescents, des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, educatiu i comunitari).

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 11 març 2020

Títol: Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), entre el 10 i el 20 % de la població infantil i juvenil té en l'actualitat un problema de salut mental. De fet, un informe recent elaborat per entitats del tercer sector constata que factors com la crisi, les noves tecnologies i els canvis socials han fet créixer els trastorns mentals entre nens i adolescents, i que els diagnòstics són cada vegada més complexos. Una nova realitat que requereix professionals especialitzats en aquest àmbit.

En aquest context, el màster de Psicologia Infantil i Juvenil proporciona una formació de caràcter aplicat i professionalitzador, amb un enfocament transversal, plural i integrador. El programa de la UOC posa especial èmfasi en les principals eines TIC dirigides a nens i adolescents, i la seva aplicació en l'àmbit clínic i de la salut.

El rol del professional en l'àmbit de la intervenció infantil i juvenil no es pot limitar a la pràctica clínica en una consulta, sinó que ha de tenir en compte altres elements. En conseqüència, el màster de la UOC aprofundeix en els diferents nivells d'intervenció (prevenció, promoció, intervenció) i també en els contextos en els quals es desenvolupa la vida dels nens i adolescents (família, escola i comunitat, etc.). Aquest programa també preveu la coordinació interprofessional i els aspectes ètics i legals de l'abordatge integral de la intervenció.

L'equip docent està format per professionals en actiu, que proporcionen una formació pràctica basada en situacions reals de l'entorn professional. L'estudiant format a la UOC es converteix en un psicòleg infantil i juvenil capaç d'identificar els reptes actuals i donar resposta a les especificitats dels trastorns en aquestes etapes de la vida, més enllà de la mera translació d'intervencions dissenyades per a adults.

Amb aquesta formació s'obté un títol oficial d'especialització en l'àmbit infantojuvenil, però no habilita per a l'exercici professional en l'àmbit sanitari.

 

Consulta els requisits d'accés específics d'aquest programa

 

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

 

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta:
últims dies

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per seguir estudiant

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, a l'abril

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació