Requisits acadèmics

Va dirigit a llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats i graduats que vulguin ser professors d'ensenyament secundari, formació professional o ensenyament d'idiomes.

Per a accedir a les diferents especialitats del màster s'ha d'estar en possessió d'una titulació idònia o concordant amb l'especialitat docent, d'acord amb les resolucions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a accedir a la borsa d'interins.

L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que imparteixen alguna de les especialitats. Publica anualment els requisits d'accés a cada especialitat i realitza el repartiment de places. Un cop finalitzat el procés, l'Oficina envia a les universitats catalanes el llistat d'estudiants admesos a cada especialitat de màster.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la UPF com a universitat coordinadora del màster.

Juntament amb:

upf

Reinventant la universitat

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE