Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Aquest màster és interuniversitari i s’imparteix conjuntament entre la UPF i la UOC.


Trobareu la informació completa del màster a la pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra, podeu accedir-hi clicant  aquí.


El màster universitari online de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes dóna accés a una professió regulada i semipresencial. Té caràcter interuniversitari i està organitzat per la UPF i la UOC en virtut del conveni que han signat les dues universitats. La UPF és la universitat coordinadora del màster.Crèdits: 60 ECTS

Títol: Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Idioma: Català

 

El programa del màster universitari de Professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes consta de 60 crèdits ECTS:

  • Fonaments de l'Educació Secundària: 15 crèdits obligatoris, no presencials, impartits per la UOC

  • Especialització docent: 25 crèdits presencials per a les especialitats impartides per la UPF i no presencials per a les especialitats impartides per la UOC

  • Pràcticum i TFM: 20 crèdits obligatoris, repartits entre les pràctiques en centres educatius (14 crèdits) i el treball final de màster (6 crèdits). Les pràctiques són presencials i majoritàriament en horari de matí.

 

L'estudiant té la possibilitat de cursar cinc especialitats:

  • Anglès (semipresencial-UPF)

  • Ciències Naturals (semipresencial-UPF)

  • Llengua i Literatura Catalana i Castellana (semipresencial-UPF)

  • Formació i Orientació Laboral (no presencial-UOC)

  • Orientació Educativa (no presencial-UOC)

 

L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que imparteixen alguna de les especialitats. Publica anualment els requisits d'accés a cada especialitat i realitza el repartiment de places. Un cop finalitzat el procés, l'Oficina envia a les universitats catalanes el llistat d'estudiants admesos a cada especialitat de màster. L'accés a aquest màster es realitza només un cop a l'any, al mes de setembre.

 

NOTA IMPORTANT

El Departament d'Educació va iniciar un procés d'anàlisi i reflexió en relació al reconeixement de la tasca dels tutors de centres de pràctiques públics i concertats, que tutoritzen estudiants del Màster de Professorat de Secundària, que encara no ha finalitzat. Per aquest motiu, a l'espera del resultat d'aquest procés, pel curs 2019-2020, la universitat no està en disposició de poder garantir una plaça de proximitat als estudiants de les especialitats de Formació i Orientació Laboral i d'Orientació Educativa, en algunes zones del territori català.

 
 

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE