El màster universitari de Professorat d'educació secundària té per objectiu la formació de docents, fent una incidència especial en els aspectes didàctics i d'innovació pedagògica. El màster proveirà el futur mestre de tots els elements necessaris per a exercir la professió, com el coneixement de la normativa i l'organització dels centres, i de les eines indispensables, com l'ús de les TIC.

Crèdits: 60 ECTS

Títol: Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Idioma: català

Aquest màster consta d'un mòdul genèric i quatre especialitats. El mòdul genèric (Fonaments de l'educació secundària, de contingut psicopedagògic) l'hauran de cursar tots els estudiants independentment de l'especialitat per la qual optin. Les quatre especialitats que s'ofereixen són Ciències Naturals, Formació i Orientació laboral, Anglès i Orientació educativa.

La UPF és la universitat coordinadora del màster. Les especialitats que s'imparteixen són Ciències Naturals i Anglès, en modalitat presencial per la UPF, llevat del mòdul genèric que s'imparteix en modalitat virtual per la UOC. Per últim, les especialitats d'Orientació Educativa i formació i Orientacio Laboral s'imparteixen en format totalment virtual per la UOC, llevat del pràcticum, que en totes les especialitats (Ciències Naturals, Anglès, Formació i Orientació Laboral  i Orientació Educativa) és presencial.

La durada del màster és d'un any (d'octubre a juny), però en cas justificat (feina o altres circumstàncies) també es pot cursar a temps parcial en dos o més anys.

La preinscripció al màster s'ha de formalitzar durant el mes de setembre a l'Oficina d'Orientació d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

Per a obtenir més informació sobre les especialitats, sortides professionals, beques, requisits d'accés i preinscripció, cliqueu a l'enllaç següent.
 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària

 

Titulació oficial

El màster universitari de Formació del professorat d'educació secundària de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

Juntament amb:

upf

Reinventant la universitat

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE