Accès obert Vols més informació?

Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Màster universitari

El màster universitari de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes dóna accés a una professió regulada, és semipresencial, té caràcter interuniversitari i està organitzat conjuntament per la UPF i la UOC en virtut del conveni que han signat les dues universitats. La UPF és la universitat coordinadora del màster.

Crèdits: 60 ECTS

Títol: Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Idioma: català

Aquest màster consta d'un mòdul genèric i quatre especialitats. Les especialitats que s'ofereixen són Ciències Naturals, Anglès, Formació i Orientació Laboral (FOL) i Orientació Educativa (OE). El mòdul genèric (de contingut psicopedagògic), que s'imparteix en modalitat virtual per la UOC, l'hauran de cursar tots els estudiants independentment de l'especialitat per la qual optin. Les especialitats de Ciències Naturals i Anglès, s'imparteixen en modalitat presencial per la UPC (llevat del mòdul genèric); i les especialitats d'Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral, s'imparteixen en format totalment virtual per la UOC. Cal tenir en compte que el pràcticum, en totes les especialitats és presencial i majoritàriament en horari de matí*.

La durada del màster és d'un any a temps complet (d'octubre a juny), però en cas justificat es pot cursar a temps parcial en dos anys.

La preinscripció al màster s'ha de formalitzar durant el mes de setembre a l'Oficina d'Orientació d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

Per a obtenir més informació sobre les especialitats, sortides professionals, beques, requisits d'accés i preinscripció, cliqueu a l'enllaç següent.

 

* Les places de pràctiques de l'especialitat d'Orientació Educativa són sempre en torn de matí. Les places de pràctiques de l'especialitat de Formació i Orientació Laboral poden ser en torn de matí o de tarda, tot i que les majoritàries són en torn de matí.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària

 

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Juntament amb:

upf

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE