El màster universitari de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes dóna accés a una professió regulada, és semipresencial, té caràcter interuniversitari i està organitzat conjuntament per la UPF i la UOC en virtut del conveni que han signat les dues universitats. La UPF és la universitat coordinadora del màster.

Crèdits: 60 ECTS

Títol: Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Idioma: català

Aquest màster consta d'un mòdul genèric i quatre especialitats. Les especialitats que s'ofereixen són Ciències Naturals, Anglès, Formació i Orientació Laboral (FOL) i Orientació Educativa (OE). El mòdul genèric (de contingut psicopedagògic), que s'imparteix en modalitat virtual per la UOC, l'hauran de cursar tots els estudiants independentment de l'especialitat per la qual optin. Les especialitats de Ciències Naturals i Anglès, s'imparteixen en modalitat presencial per la UPC (llevat del mòdul genèric); i les especialitats d'Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral, s'imparteixen en format totalment virtual per la UOC. Cal tenir en compte que el pràcticum, en totes les especialitats és presencial i majoritàriament en horari de matí*.

La durada del màster és d'un any a temps complet (d'octubre a juny), però en cas justificat es pot cursar a temps parcial en dos anys.

La preinscripció al màster s'ha de formalitzar durant el mes de setembre a l'Oficina d'Orientació d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

Per a obtenir més informació sobre les especialitats, sortides professionals, beques, requisits d'accés i preinscripció, cliqueu a l'enllaç següent.

 

* Les places de pràctiques de l'especialitat d'Orientació Educativa són sempre en torn de matí. Les places de pràctiques de l'especialitat de Formació i Orientació Laboral poden ser en torn de matí o de tarda, tot i que les majoritàries són en torn de matí.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària

 

Titulació oficial

El màster universitari de Formació del professorat d'educació secundària de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

Juntament amb:

upf

Reinventant la universitat

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE