Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

El màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes UOC-UPF aposta per l'ensenyament a partir de contextos reals, en què aprendràs a desenvolupar les competències clau que necessites com a docent.

Crèdits: 60 ECTS

Títol: Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Idioma: Català

Per què estudiar el màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes?

L'objectiu principal d'aquest màster és proporcionar-te la formació pedagògica i didàctica necessària per exercir la docència en aquesta etapa educativa.

 Al llarg del màster de professorat treballaràs:

 • Les competències clau per ser professor o professora de secundària.
 • Les diferents concepcions sobre l'aprenentatge.
 • La naturalesa del coneixement dins de l'àmbit de la teva especialitat. 

El màster té un plantejament globalitzat i holístic basat en l'aprenentatge a través de l'experiència, construït conjuntament i amb base en la pràctica reflexiva

L'objectiu del màster universitari de Formació de Professorat és formar-te com a professional docent altament qualificat per:

 • Afrontar els reptes actuals de l'educació secundària.
 • Reflexionar sobre la manera d'impartir classe.
 • Fer pràctiques docents innovadores.
 • Treballar de manera col·laborativa en equips docents.

Gràcies a aquest màster de formació de professorat, t'especialitzaràs tant en l'aprenentatge basat en projectes com en models d'aprenentatge avançat.

 

A qui s'adreça aquest màster de formació de professorat?

El màster s'adreça a persones amb titulació universitària que volen exercir la docència en:

 • Educació secundària obligatòria i batxillerat. 
 • Formació professional. 
 • Ensenyament d'idiomes.  

El Departament d'Educació determina quines especialitats pots impartir segons la teva titulació. Les especialitats que oferim són: 

 • Llengua i Literatura Catalana i Castellana (semipresencial - UPF/ no presencial -UOC).

 • Ciències Naturals: Biologia / Geologia i Física / Química (semipresencial - UPF).

 • Formació i Orientació Laboral (no presencial - UOC).
 • Orientació Educativa (no presencial - UOC).

El màster universitari online de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes dona accés a una professió regulada.

Té caràcter interuniversitari i està organitzat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en virtut del conveni que han signat les dues universitats. La UPF és la universitat coordinadora del màster.

Trobareu la informació completa del màster a la pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra.

El programa del màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes consta de 60 crèdits ECTS:

 • Fonaments de l'educació secundària. Consta de 15 crèdits obligatoris, no presencials, impartits per la UOC.
 • Especialització docent. Consta de 25 crèdits, presencials per a les especialitats impartides per la UPF i no presencials per a les especialitats impartides per la UOC.
 • Pràcticum i treball final de màster (TFM). Consta de 20 crèdits obligatoris, repartits entre les pràctiques en centres educatius (14 crèdits) i el treball final de màster (6 crèdits). Les pràctiques són presencials i majoritàriament en horari de matins.
 

NOTA IMPORTANT

En relació amb els centres de pràctiques i en vista del caràcter voluntari en l'admissió d'estudiants per part dels centres, la UOC no podrà garantir una plaça de proximitat per a tot l'estudiantat.

L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que n'imparteixen alguna de les especialitats.

Aquest organisme publica anualment els requisits d'accés a cada especialitat i fa el repartiment de places. 

Una vegada finalitzat el procés, l'Oficina envia a les universitats catalanes la llista d'estudiants admesos a cada especialitat del màster. L'accés a aquest màster es fa només una vegada a l'any, al setembre.

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE