Accès obert Vols més informació?

Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Màster universitari

El programa del màster universitari de Professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes consta de 60 crèdits ECTS:

  • Fonaments de l'Educació Secundària: 15 crèdits obligatoris, no presencials, impartits per la UOC
  • Especialització docent: 25 crèdits presencials per a les especialitats impartides per la UPF i no presencials per a les especialitats impartides per la UOC
  • Pràcticum i TFM: 20 crèdits obligatoris, repartits entre les pràctiques en centres educatius (14 crèdits) i el treball final de màster (6 crèdits). Les pràctiques són presencials i majoritàriament en horari de matí. La universitat assignarà el centre de pràctiques a l'estudiant, que ha de tenir present tot el que s'especifica al pla docent de l'assignatura.
     

L'estudiant té la possibilitat de cursar quatre especialitats:

Cada especialitat consta d'un únic itinerari obligatori. El màster es pot cursar a temps parcial en cas justificat (per motius de feina o per altres circumstàncies). Es recomana, però, que el màster es faci a temps complet per tal de fer una immersió important i de poder aprofitar així de manera molt més eficaç la docència i les pràctiques. El màster a temps parcial s'estén al llarg de dos cursos acadèmics: mínim de 30 crèdits en el primer curs i la resta en el segon curs, incloent-hi el pràcticum i el treball final de màster.

 

Atenció! Les assignatures cursades a la UOC tenen uns recursos d'aprenentatge (materials) associats, dels quals cal abonar l'import directament a la UOC. Atès que hi ha assignatures anuals i també de segon semestre, els recursos d'aprenentatge es cobraran en funció de quan comencin aquestes assignatures i per tant, es rebrà un càrrec al primer semestre i un altre al segon semestre de cada curs matriculat. Podeu consultar el detall dels imports des d'aquest enllaç. 

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 15
Optatives d'especialització docent 25
Pràcticum 14
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Especialitat Formació i Orientació Laboral
Curs Assignatures (totes obligatòries) Crèdits Temporalització

Primer curs

Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació 5 Primer semestre
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 10 Anual
Projecte Ensenyar i Aprendre FOL 10 Anual
Seminari de Recerca i Innovació (FOL) 5 Segon semestre
Projecte metodologies didàctiques en FOL 10 Anual
Pràcticum FOL 14 Anual
Treball Final de Màster (FOL) 6 Segon semestre

 

Especialitat Orientació Educativa
Curs Assignatures (totes obligatòries) Crèdits Temporalització

Primer curs

Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació 5 Primer semestre
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 10 Anual
Projecte educació inclusiva i atenció a la diversitat 10 Anual
Seminari de Recerca i Innovació (OE) 5 Segon semestre
Projecte assessorament i intervenció psicopedagògica 10 Anual
Pràcticum OE 14 Anual
Treball Final de Màster (OE) 6 Segon semestre
Especialitat Formació i Orientació Laboral
Curs Assignatures (totes obligatòries) Crèdits Temporalització

Primer curs

Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació 5 Primer semestre
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 10 Anual
Projecte Ensenyar i Aprendre FOL 10 Anual
Seminari de Recerca i Innovació (FOL) 5 Segon semestre
Segon curs Projecte metodologies didàctiques en FOL 10 Anual
Pràcticum FOL 14 Anual
Treball Final de Màster (FOL) 6 Segon semestre

 

Especialitat Orientació Educativa
Curs Assignatures (totes obligatòries) Crèdits Temporalització

Primer curs

Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació 5 Primer semestre
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 10 Anual
Projecte educació inclusiva i atenció a la diversitat 10 Anual
Seminari de Recerca i Innovació (OE) 5 Segon semestre
Segon curs Projecte assessorament i intervenció psicopedagògica 10 Anual
Pràcticum OE 14 Anual
Treball Final de Màster (OE) 6 Segon semestre

Juntament amb:

upf

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE