Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (interuniversitari UPF-UOC)

Assignatures

Especialitat Formació i Orientació Laboral
Curs Assignatures (totes obligatòries) Crèdits Temporalització

Primer curs

Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació 5 Primer semestre
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 10 Anual
Projecte Ensenyar i Aprendre FOL 10 Anual
Seminari de Recerca i Innovació (FOL) 5 Segon semestre
Projecte metodologies didàctiques en FOL 10 Anual
Pràcticum FOL 14 Anual
Treball Final de Màster (FOL) 6 Segon semestre

 

Especialitat Orientació Educativa
Curs Assignatures (totes obligatòries) Crèdits Temporalització

Primer curs

Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació 5 Primer semestre
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 10 Anual
Projecte educació inclusiva i atenció a la diversitat 10 Anual
Seminari de Recerca i Innovació (OE) 5 Segon semestre
Projecte assessorament i intervenció psicopedagògica 10 Anual
Pràcticum OE 14 Anual
Treball Final de Màster (OE) 6 Segon semestre
Especialitat Formació i Orientació Laboral
Curs Assignatures (totes obligatòries) Crèdits Temporalització

Primer curs

Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació 5 Primer semestre
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 10 Anual
Projecte Ensenyar i Aprendre FOL 10 Anual
Seminari de Recerca i Innovació (FOL) 5 Segon semestre
Segon curs Projecte metodologies didàctiques en FOL 10 Anual
Pràcticum FOL 14 Anual
Treball Final de Màster (FOL) 6 Segon semestre

 

Especialitat Orientació Educativa
Curs Assignatures (totes obligatòries) Crèdits Temporalització

Primer curs

Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació 5 Primer semestre
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 10 Anual
Projecte educació inclusiva i atenció a la diversitat 10 Anual
Seminari de Recerca i Innovació (OE) 5 Segon semestre
Segon curs Projecte assessorament i intervenció psicopedagògica 10 Anual
Pràcticum OE 14 Anual
Treball Final de Màster (OE) 6 Segon semestre

Juntament amb:

upf

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota a l'octubre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE