Objectius

El màster té per objectiu la formació de docents, fent una incidència especial en els aspectes didàctics i d'innovació pedagògica. El màster proveïrà el futur mestre de tots els elements necessaris per a exercir la professió, com el coneixement de la normativa i l'organització dels centres, i de les eines indispensables, com l'ús de les TIC. El màster considera en el seu model formatiu una aproximació competencial i globalitzadora de l'aprenentatge, a partir del desenvolupament de diferents projectes i una actuació responsable i proactiva de l'estudiant. 

 

Àmbits competencials que es desenvoluparan: 

  • Disseny, gestió i planificació per a la tasca educativa.
  • Comunicació, interacció personal i treball col.laboratiu per a la tasca educativa.
  • Metodologia didàctica i atenció a les necessitats educatives individuals.
  • Entorns digitals per al desenvolupament professional i la intervenció educativa.
  • Orientació, tutoria i assessorament a estudiants i famílies.
  • Investigació, innovació i reflexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent.
  • Gestió i lideratge de centres educatius.

A qui es dirigeix

Aquest màster substitueix l'antic Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) i és imprescindible per exercir la docència en educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. El perfil del Màster són graduats procedents dels diferents àmbits de coneixement de les especialitats que es cursen (ciències naturals, anglès, orientació educativa i formació i orientació laboral).

Juntament amb:

upf

Reinventant la universitat

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE