Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Especialitat matemàtiques (interuniversitari UAB-UB-UOC-UPC-UPF)

El curs 2013-2014 s'inicia el Màster de Formació del Professorat de Secundària de Matemàtiques amb caràcter interuniversitari, amb la participació de les universitats següents: UAB, UB, UOC, UPC i UPF. La coordinació del màster correspon a la Universitat Autònoma de Barcelona i les classes s'impartiran a la Universitat Pompeu Fabra, al Campus de La Ciutadella.

Crèdits: 60 ECTS

Títol: Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Especialitat matemàtiques (interuniversitari UAB-UB-UOC-UPC-UPF)

Idioma: Català

Com a Universitat coordinadora, la UAB facilita la següent pàgina informativa: UAB.

Així mateix, per tal de conèixer el procés de preinscripció i matrícula és molt recomanable consultar i llegir detingudament la informació sobre l'accés que trobareu en aquest enllaç.

El màster consta d'un únic curs de 60 crèdits distribuïts en sis mòduls que coincideixen, en el seu conjunt, amb els mòduls indicats en l'Ordre Ministerial que regula el màster (ECI/3858/2007 del 27 de desembre).

Aquests ensenyaments s'estructuren d'acord amb les matèries i àmbits docents de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. Són estudis presencials, excepte el mòdul de Formació Psicopedagògica que es pot cursar tant en la modalitat presencial com virtual.

El màster consta d'una única especialitat: Matemàtiques.

A excepció del Treball de Fi de Màster que té caràcter semestral, tots els mòduls tenen caràcter anual perquè es puguin desenvolupar al llarg de tot el curs en diferents fases, fent possible amb això una interrelació entre els diferents mòduls acadèmics amb el mòdul de Pràcticum, en un procés on s'alternen els períodes de classe a la Universitat i les estades en un centre de secundària.

Donades les característiques professionalitzadores del màster, i el fet que aquest títol és un requisit per a la docència en totes les etapes de l'educació secundària, el perfil de l'estudiant d'aquest màster és el d'un llicenciat o graduat en Matemàtiques, o en alguna altra disciplina on el pes de les matemàtiques sigui important en el seu pla d'estudis (Física, Enginyeria), i la intenció sigui la de dedicar-se professionalment a l'ensenyament de les matemàtiques en l'educació secundària.

Ressolució de 29 de juliol de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la que es publica el pla d'estudis del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Màster conjunt de les universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra i Oberta de Catalunya).
Publicat a: «BOE» núm. 193, de 11 d'agost de 2016, pàgines 58895 a 58896 (2 pàgs.)
PDF de la disposició.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Formació del Professorat de Secundària de Matemàtiques

 

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Necessites més informació?

Consulta els detalls de la preinscripció

Juntament amb:

upf
logo-ub
LogoUPC
logo_uab

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al setembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE