Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals

Estudiant el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals online et formaràs com a personal tècnic en prevenció de riscos laborals- professió amb molta demanda, donada la necessitat social i legal de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral. Amb aquests estudis desenvoluparàs les competències per a detectar els riscos inherents al treball i per a aplicar l'ordenament de mesures d'acció preventiva adequades.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Prevenció de Riscos Laborals

Per què estudiar el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals online de la UOC?

Estudiant el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals desenvoluparàs competències de caràcter aplicat per a:

  • Avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat i les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.
  • Planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball
  • Desplegar les mesures preventives necessàries, incloent-hi les accions de formació i comunicació en matèria preventiva.

L'estructura del màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals et facilitarà la possibilitat de formar-te en una, dues o tres especialitats: Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia.

Podràs exercir en qualsevol sector professional.

Desenvoluparàs les competències per a detectar els riscos inherents al treball per a aplicar l'ordenament de mesures d'acció preventiva adequades.

Els continguts no es limitaran al compliment de l'estipulat en la legislació vigent. També abordaran els riscos emergents als quals s'estan enfrontant les empreses.

Com a part fonamental de la formació, també inclouen pràctiques en entorns simulats i reals.

 

Titulació oficial

El màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.