Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives

Objectius

El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC capacita els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor d'informació periodística en qualsevol suport professional, per compte propi o d'altri, que desenvolupa la seva activitat i crea continguts periodístics.

A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, la gestió de dades massives, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en els quals l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.

Pel que fa a coneixements, els estudiants reben una formació completa per a detectar el potencial informatiu i saber quins gèneres o formats, i quins canals, suports o mitjans són els idonis per a cada informació. Al seu torn, són capaços de documentar-se adequadament per a desenvolupar la tasca posterior i obtenir les dades per a la informació; són també capaços de jerarquitzar, organitzar i estructurar el material obtingut; de presentar i difondre la informació de manera correcta, clara i atractiva. I, a més, d'aprendre a fer el seguiment oportú del resultat de la tasca periodística, sigui mitjançant altres peces que enriqueixin el contingut o mitjançant la gestió de suggeriments, comentaris o aportacions del públic, tot evidenciant coneixement i domini de les eines digitals.

 

Els entorns principals en què els graduats del màster podran exercir la seva tasca pel que fa a l'àmbit professional són:

 • Treball en un mitjà de comunicació per compte d'altre.
 • Comunicació empresarial. Sigui per a una empresa o institució gran o mitjana.
 • Agències de comunicació.
 • Periodista freelance o autònom.
 • Cooperativa.
Perfils

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital de la UOC té una orientació professional, i aprofundeix en les noves tendències del periodisme, amb un èmfasi important en la dimensió pràctica mitjançant assignatures vinculades als rols professionals de periodista digital, periodista de dades i periodista multimèdia.

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital va dirigit tant a periodistes en actiu que volen actualitzar i completar els seus coneixements com a llicenciats que vulguin especialitzar-se en algun dels tres focus que presenta el màster: nous formats i narratives multimèdia, periodisme de dades, investigació i emprenedoria, i nous models de negoci. També es dirigeix a professionals de la comunicació que vulguin reorientar la seva especialitat amb les noves tendències del sector, i a periodistes no actius que es vulguin reenganxar al món laboral i mantenir la seva competència professional en el més alt nivell.

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital els ajudarà a entendre la transformació del periodisme i la seva indústria per a desenvolupar un pensament creatiu i pràctic, amb mètodes que fomenten la innovació en les àrees principals de l'activitat periodística.

Competències

Competències generals:

 • Saber fixar metes i prioritats a l'hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.
 • Tenir la capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.
 • Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a realitzar els projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
 • Identificar i avaluar de manera precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.


Competències transversals:

 • Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets hunans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:

 • Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.
 • Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
 • Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics i econòmics, i com repercuteixen en la comunicació.
 • Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació, i interpretar els seus resultats financers.
 • Obtenir un coneixement en profunditat de l'estructura de la protecció jurídica dels autors entenent les particularitats de l'obra periodística a internet.
 • Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
 • Dominar els processos per al disseny, la implantació i l'avaluació de projectes periodístics.
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques.
 • Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.
 • Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió de continguts periodístics.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.