Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Nutrició i Salut

El màster universitari de Nutrició i Salut està pensat per a donar resposta a una demanda creixent de professionals especialitzats en l'estudi de l'alimentació i la nutrició com a eina preventiva per mantenir la salut.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 17 març 2021

Títol: Nutrició i Salut

La Ciència de la Nutrició ha experimentat una important evolució durant els darrers anys, d'una banda gràcies als avenços tecnològics en el sector de l'alimentació però sobretot per l'acumulació de coneixement científic de les implicacions d'una adequada nutrició en el manteniment de la salut .

L'evidència científica recolza el paper fonamental de la nutrició com a determinant de salut al llarg de la vida de una persona i de com el tipus de dieta influeix, tant positiva com negativament, en el desenvolupament de determinades malalties al llarg de la vida.

Tot això comporta una gran demanda de professionals amb coneixements nutricionals per integrar-se o formar part d'organitzacions internacionals, administracions i institucions relacionades amb la salut, així com en la indústria per contribuir al desenvolupament d'una política alimentària encaminada a aconseguir una nutrició no només saludable sinó desitjable i sostenible.

Així el màster universitari de Nutrició i Salut proporciona una formació integral, transversal i globalitzadora en diferents aspectes de l'àmbit de l'alimentació i la nutrició complementant la formació de persones titulades en Ciències de la Salut i proporcionant una especialització en l'ús de la nutrició com a eina preventiva per al manteniment de la salut orientat cap a l'especialització professional en l'àmbit de la salut pública.

 

Programa de pràctiques a la xarxa d'institucions associades al màster universitari de Nutrició i Salut

El màster universitari de Nutrició i Salut disposa d'un ampli programa de pràctiques en institucions i empreses referents dels sectors de la salut i l'alimentació. L'estudiant pot accedir a pràctiques virtuals i presencials  reconegudes per la universitat gràcies als convenis de cooperació educativa.


Per a més informació sobre les dades del programa, podeu consultar l'espai de Qualitat.

 

Consulta els requisits d'accés específics d'aquest programa

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Nutrició i Salut

 


Estudis de Ciències de la Salut de la UOC

Web          Blog           

 

 

 


Titulació oficial

El màster universitari de Nutrició i Salut de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Webinar Alumni: "Smart food, smart workers"

 

Estrenem el curs carregats de bones intencions i la dieta és un dels aspectes a millorar després dels hàbits més irregulars que sovint ens porta l'estiu. Segons l'Organització Internacional del Treball, menjar malament pot disminuir fins un 30% la productivitat laboral, i diversos estudis han demostrat que la nostra alimentació és important per aconseguir un millor rendiment en el nostre dia a dia.

 

Webinar Alumni: "Smart food, smart workers".

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota al març.

Informa-te'n

Sessió informativa del programa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació