Accès obert Vols més informació?

Nutrició i Salut

Màster universitari

El màster universitari de Nutrició i Salut està pensat per a donar resposta a una demanda creixent de professionals especialitzats en l'estudi de l'alimentació i la nutrició com a eina preventiva per mantenir la salut.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 13 març 2019

Títol: Nutrició i Salut

La Ciència de la Nutrició ha experimentat una important evolució durant els darrers anys, d'una banda gràcies als avenços tecnològics en el sector de l'alimentació però sobretot per l'acumulació de coneixement científic de les implicacions d'una adequada nutrició en el manteniment de la salut .

L'evidència científica recolza el paper fonamental de la nutrició com a determinant de salut al llarg de la vida de l'individu i de com el tipus de dieta influeix, tant positiva com negativament, en el desenvolupament de determinades malalties al llarg de la vida.

Tot això comporta una gran demanda de persones amb coneixements nutricionals per integrar-se o formar part d'organitzacions internacionals, administracions i institucions relacionades amb la salut, així com en la indústria per contribuir al desenvolupament d'una política alimentària encaminada a aconseguir una nutrició no només saludable sinó desitjable i sostenible.

Així el màster universitari de Nutrició i Salut proporciona una formació integral, transversal i globalitzadora en diferents aspectes de l'àmbit de l'alimentació i la nutrició complementant la formació de titulats en Ciències de la Salut i proporcionant una especialització en l'ús de la nutrició com a eina preventiva per al manteniment de la salut orientat cap a l'especialització professional en l'àmbit de la salut pública.

 

Programa de pràctiques a la xarxa d'institucions associades al màster universitari de Nutrició i Salut

El màster universitari de Nutrició i Salut disposa d'un ampli programa de pràctiques en institucions i empreses referents dels sectors de la salut i l'alimentació. L'estudiant pot accedir a pràctiques virtuals i presencials  reconegudes per la universitat gràcies als convenis de cooperació educativa.


Per a més informació sobre les dades del programa, podeu consultar l'espai de Qualitat.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Nutrició i Salut

Titulació oficial

El màster universitari de Nutrició i salut de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Vídeo presentació

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació