Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Nutrició i Salut

Càrrega lectiva

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Nutrició i Salut,  l'estudiant ha de superar un mínim de 60 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que l'alumne pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part de l'estudiant.

El procés d'aprenentatge està basat en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzaran proves finals presencials a cap de les assignatures.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 36
Optatives 12
Prácticum 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Semestre 1 Crèdits

(12)

4

4

4

Semestre 2 Crèdits

(12)

4

4

4

Semestre 3 Crèdits

6

(12)

6

6

Semestre 4 Crèdits

6

6

6

Assignatures optatives Crèdits

6

6

6

6

Durada

El màster universitari de Nutrició i Salut està dissenyat per a ser cursat en dos anys lectius (quatre quadrimestres), podent-se completar també en un any acadèmic, distribuït en dos quadrimestres.

El màster complet pot fer-se virtualment, amb una metodologia que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat. Així, cada estudiant podrà cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, adequant el ritme d'estudi a les seves necessitats individuals.

La planificació més recomanable per a la majoria d'estudiants és matricular entre dues i tres assignatures cada semestre i realitzar el màster en dos cursos lectius, per garantir que tindrà el temps suficient per assolir amb èxit les competències de cada matèria.

En el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició de l'alumnat un una tutora o tutor que ofereix una assistència directa i l'assessorament necessari sobre quantes i quines assignatures és recomanable que es matriculi l'estudiant.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Nutrició i Salut el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El màster universitari de Nutrició i Salut ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de fi de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. La tutora o tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb tutorització i guiatge, i fa que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. La tutora o tutor d'aquest treball és la persona encarregada d'orientar l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i fer assessorament.

La qualificació del treball final consta de tres parts: a la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; a la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i a la tercera, la defensa del treball, de manera síncrona mitjançant la plataforma Blackboard Collaborate.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.

 

+ Guia del treball final del màster universitari de Nutrició i Salut

+ Repositori institucional de la UOC (O2)

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

+ Lliurament de premis de TFMs dels Estudis de Ciències de la Salut

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Obligatòria

Durada

6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial o virtual.

Requisits

Haver superat 36 crèdits obligatoris.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb una persona professional que actua com a tutora o tutor de centre de pràctiques i una professora o professor que actua com a tutora o tutor acadèmic, que asseguren la consecució de les pràctiques seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en centres especialitzats en l'àmbit es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què t'apuntis fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Guia de pràctiques del màster universitari de Nutrició i Salut

+ Guia de la tutoria externa del màster universitari de Nutrició i Salut

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Recursos per a l'aprenentatge (NIU)

A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida a l'entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

  • Flexible.
  • Proper al ritme i a l'esforç dels estudiants.
  • Contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona a l'estudiantat una selecció de recursos (NIU) per a la resolució dels reptes que es plantegen en les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos produïts per la UOC, uns altres que la UOC té a la biblioteca o recursos de la xarxa. Cada recurs s'acompanya d'informació que ajuda l'estudiant a planificar i organitzar el treball.

La UOC es planteja el repte de fer evolucionar el concepte de mòdul didàctic amb la intenció d'oferir diversitat de formats en funció de les necessitats pedagògiques. D'aquesta manera, el ventall de recursos s'amplia amb continguts innovadors i atractius per respondre als diferents estils d'aprenent i de generacions d'aprenents, incorporant-hi les noves tendències en aprenentatge en línia.

En aquest sentit, els recursos poden estar presents en diferents idiomes (català, castellà o anglès) en funció de la seva tipologia.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del programa

Dietes sostenibles

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.