Accès obert Vols més informació?

Nutrició i Salut

Màster universitari

Per a obtenir aquesta titulació de màster universitari de Nutrició i Salut, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. 

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura. 

El màster universitari de Nutrició i Salut es pot cursar en un o dos anys lectius, depenent si la dedicació de l'estudiant és a temps complet o parcial.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 36
Optatives 12
Prácticum 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Assignatures obligatòries

Crèdits

Mòdul 1. Nutrició comunitària

12

· Nutrició i salut pública

· Alimentació en el cicle vital

· Alimentació col·lectiva

4

4

4

Mòdul 2. Educació i comunicació alimentària

12

· Alimentació i societat

· Educació nutricional

· Comunicació alimentària

4

4

4

Mòdul 3. Paper de l'alimentació en la prevenció de patologies

12

· Alimentació al món

· Alimentació per a la prevenció de patologies prevalents

6

6

Assignatures optatives

Crèdits

Mòdul 4. Optativitat (escollir 2 assignatures)

12

· Tecnologia, control i seguretat dels aliments

· El futur de l'alimentació: desenvolupament de nous aliments

· Noves tendències en alimentació

· Gastronomia i nutrició

6

6

6

6

Mòdul 5. Pràcticum

6

· Pràctiques

 

Mòdul 6. Treball final de màster

6

· Treball Final de Màster

 

Veure TFMs - Repositori Institucional de la UOC (O2)

 

Amunt

 

Assignatures obligatòries

Crèdits

Semestre 1

Mòdul 1. Nutrició comunitària

12

· Nutrició i salut pública

· Alimentació en el cicle vital

· Alimentació col·lectiva

4

4

4

Mòdul 2. Educació i comunicació alimentària

12

· Alimentació i societat

· Educació nutricional

· Comunicació alimentària

4

4

4

Mòdul 3. Paper de l'alimentació en la prevenció de patologies

12

· Alimentació al món

· Alimentació per a la prevenció de patologies prevalents

6

6

 

Assignatures optatives

Crèdits

Semestre 2

Mòdul 4. Optativitat (escollir 2 assignatures)

12

· Tecnologia, control i seguretat dels aliments

· El futur de l'alimentació: desenvolupament de nous aliments

· Noves tendències en alimentació

· Gastronomia i nutrició

6

6

6

6

Mòdul 5. Practicum

6

· Pràctiques

 

Mòdul 6. Treball final de màster

6

· Treball Final de Màster


Veure TFMs - Repositori Institucional de la UOC (O2)

 

Amunt

 

 

Assignatures

Crèdits

Semestre 1

Mòdul 1. Nutrició comunitària

12

· Nutrició i salut pública

· Alimentació en el cicle vital

· Alimentació col·lectiva

4

4

4

Semestre 2

Mòdul 2. Educació i comunicació alimentària

12

· Alimentació i societat

· Educació nutricional

· Comunicació alimentària

4

4

4

Semestre 3

Mòdul 3. Paper de l'alimentació en la prevenció de patologies

12

· Alimentació al món

· Alimentació per a la prevenció de patologies prevalents

6

6

· Optativa 1

6

Semestre 4

Mòdul 5. Practicum

6

· Pràctiques

 

Mòdul 6. Treball final de màster

6

· Treball Final de Màster

   Veure TFMs - Repositori Institucional de la UOC (O2)

 

· Optativa 2

6

Amunt

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Nutrició i Salut el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El màster universitari de Nutrició i Salut ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de fi de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director d'aquest treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa. L'estudiant haurà de fer una exposició del treball, que s'haurà de dur a terme públicament mitjançant l'aula de l'assignatura, davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: a la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; a la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i a la tercera, la defensa del treball, que s'ha de fer públicament a l'aula de l'assignatura per mitjà de l'eina Present@, de la UOC.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.

 

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Obligatòria

Durada

6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial o virtual.

Requisits

Haver superat 36 crèdits obligatoris.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en centres especialitzats en l'àmbit es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què t'apuntis fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge tenen com a objectiu permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en el qual es trobi (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.), o de las mateixes característiques de l'estudiant.

La UOC ofereix recursos digitals i estan compostos per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit. S'editen en multiformat.

  • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície responsiva (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
  • Videollibre: format en MP4.
  • Audiollibre: format DAISY que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, passant pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.
  • ePUB: format de llibre electrònic especial per a qualsevol lector d'aquests llibres (permet redimensionar la lletra, etc.).
  • PDF: format que permet una lectura automàtica a partir d'eines TTS (text to speech).

També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris en línia, portals temàtics...), a la Biblioteca Virtual de la UOC, que ofereix el servei de préstecs de documents físics (dins d'Espanya), així com el préstec consorciat (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC), i el préstec interbibliotecari (REBIUN).

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del programa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació