Accès obert Vols més informació?

Nutrició i Salut

Màster universitari

Objectius

 • Integrar el coneixement dels efectes de la nutrició sobre la salut i la malaltia amb la finalitat de fomentar l'educació nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida.
 • Analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
 • Identificar els diferents sectors i actors implicats en la producció, comercialització i consum d'aliments i analitzar com aquests poden afectar l'alimentació saludable (aspectes organolèptics, microbiològics, nutritius i funcionals)

Perfils

El màster universitari de Nutrició i Salut ofereix una orientació professional cap a l'àmbit de la nutrició comunitària i la salut pública.

La realització del màster capacitarà als seus estudiants per integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:

 • la prevenció i promoció de la salut;
 • assessorament en temes alimentaris, desenvolupament de nous productes i garantia dels protocols de seguretat;
 • planificació i direcció d'empreses o centres de restauració col·lectiva, i
 • generar, comunicar i difondre informació sobre nutrició i alimentació que contribueixi a millorar la salut comunitària.

Competències

 

Competències específiques

 • Integrar els coneixements sobre organització estructural, característiques anatòmiques i histològiques dels òrgans del sistema digestiu i les funcions que realitza cada òrgan per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques.
 • Capacitat per analitzar en detall la composició dels aliments, per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.
 • Ser capaç de dissenyar i avaluar accions de millora en plans d'alimentació i recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d'un individu o grup de població.
 • Ser capaç d'avaluar la idoneïtat de la gestió, elaboració i control de menús adaptats al col·lectiu al qual van destinats.
 • Capacitat per analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per a potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i / o millorar la qualitat.
 • Ser capaç d'aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.
 • Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.
 • Capacitat per analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.
 • Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris.
 • Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.
 • Capacitat per analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
 • Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic preventiu i suport nutricional en diferents patologies.
 • Ser capaç d'abordar la interacció entre nutrició i genètica, les seves expectatives futures i les seves implicacions ètiques.
 • Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional de la població.


Competències transversals

 

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Capacitat per a l'organització, la planificació i la presentació de projectes.
 • Capacitat per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per a transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara, precisa i rigorosa.
 • Capacitat per a interpretar la diversitat sociocultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del programa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació