Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Neuropsicologia

El Màster en línia de Neuropsicologia de la UOC està dissenyat per formar-te com a professional capaç d'exercir l'activitat clínica i investigadora pròpia de la neuropsicologia en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Neuropsicologia

Per què estudiar el màster universitari de Neuropsicologia de la UOC?

El màster universitari de Neuropsicologia s'adreça a professionals i a persones graduades en Psicologia o Medicina.

Estudiar aquest màster t'especialitza per determinar, valorar i rehabilitar els dèficits associats a alteracions del funcionament del cervell. Aquestes alteracions poden ser el resultat d'un dany cerebral sobrevingut, de l'aparició d'una malaltia neurodegenerativa o d'alteracions del neurodesenvolupament.

Gràcies a aquest màster aprendràs a:

  • Reconèixer les principals entitats neurològiques i psicopatològiques i les síndromes neuropsicològiques relacionades. 
  • Dominar les eines i metodologies d'avaluació i elaborar informes neuropsicològics de qualitat. 
  • Dissenyar programes d'intervenció neuropsicològica eficaços i dur a terme projectes de recerca rigorosos.

La primera part del màster universitari de Neuropsicologia aborda les bases de la neurociència cognitiva i la neuropsiquiatria. Posteriorment, aprofundeix en l'estudi de les diferents patologies que poden causar dèficits cognitius i alteracions conductuals i emocionals, i analitza com es poden valorar, abordar i rehabilitar.

El programa del màster està basat en un model de treball multidisciplinari. Aquest programa ha estat ideat per professionals amb àmplia experiència en neuropsicologia que compaginen la seva tasca en centres especialitzats amb la docència i la recerca.

 

La neuropsicologia com a eina per millorar la qualitat de vida

Estudiar neuropsicologia et permetrà desenvolupar programes d'intervenció i protocols de recerca per aprofundir en la relació entre cervell, cognició i conducta.

Durant la formació s'estimula la reflexió i el debat entre els futurs professionals de la neuropsicologia. D'aquesta manera, s'afavoreixen i promouen la generació de coneixement i els projectes de recerca. 

Aquest màster et prepara per contribuir a fer que les persones rebin una atenció especialitzada i encaminada a millorar les seves capacitats, reduir els seus dèficits i augmentar la seva independència i la seva qualitat de vida.

 

Consulta els requisits d'accés específics d'aquest programa

 

Què és la Neuropsicologia?

Dr. Marcos Rios

 


Estudis de Ciències de la Salut de la UOC

Web          Blog           

 

 

 

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Neuropsicologia de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.