Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Neuropsicologia

Objectius
 • Conèixer en profunditat les principals entitats neurològiques i psicopatològiques, i de les síndromes neuropsicològiques associades.
 • Dominar dels instruments de diagnòstic, les tècniques de neuroimatge i les metodologies d'avaluació que permeten distingir les capacitats alterades del pacient.
 • Elaborar informes neuropsicològics de qualitat amb un diagnòstic.
 • Dissenyar programes d'intervenció neuropsicològica eficaços.
 • Implantar un pla de rehabilitació neuropsicològic i fer-ne el seguiment.
 • Desenvolupar projectes de recerca rigorosos en diferents àrees (encaminats a aprofundir la relació entre cervell, cognició i conducta).
 • Treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
 • Transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Aprendre de manera continuada i autònoma.

 

Perfils

Per a cursar el màster universitari de Neuropsicologia de la UOC es necessari tenir un grau o llicenciatura d'algunes de les següents titulacions superiors o equivalents:

 

Competències

 

Competències específiques

 • Integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • Identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològica i de normalitat.
 • Determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.
 • Dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigor i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
 • Comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació (TIC) més adequades per a definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Conèixer les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.


Competències transversals

 • Gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Comunicar i justificar les conclusions derivades de l'experiència adquirida i els treballs elaborats a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara, sense ambigüitats.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • Capacitat per al treball en xarxa i a la xarxa.
 • Expressar per escrit el coneixement i el pensament amb claredat, seguretat i fluïdesa.


Competències pròpies de la UOC

 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se en una llengua estrangera (anglès).

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.