Accès obert Vols més informació?

Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Màster universitari

Els àmbits professionals dels futurs titulats i titulades es vinculen amb la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge de la institució educativa, tant pel que fa a la coordinació entre centres, com en els grups (àrees específiques, equips docents, cicles) o a l'aula. La concreció dels processos de millora es pot vehicular per mitjà de la recerca, el lideratge de projectes i la formació de professionals de l'educació escolar, entre d'altres.

Algunes de les sortides professionals per a les quals especialitza el màster són les següents:

  • Especialista en el lideratge de la intervenció educativa innovadora en centres d'educació infantil i primària.
  • Especialista en el disseny, l'aplicació i la valoració de programes i projectes educatius innovadors de centre en l'educació infantil i primària.
  • Especialista en l'orientació i la formació del professorat en la millora de l'ensenyament de continguts curriculars específics en l'educació escolar.
  • Especialista en la coordinació i l'aplicació de projectes d'investigació educativa en els centres educatius.
  • Especialista en la coordinació entre centres en l'aplicació de projectes generals de millora educativa.
  • Especialista en la coordinació pedagògica i didàctica dels processos d'integració de l'ús educatiu de la tecnologia a les aules.

Vols més informació?

Consulta més detalls

Juntament amb:

logo2-uvic

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE