Accès obert Vols més informació?

Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Màster universitari

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòria (OB) 24
Optativa (OP) 15
Pràctiques externes (PE) 12
Treball final de màster (TFM) 9
Total 60

Assignatures

  • En les dues primeres edicions, els titulats obtindran el títol de Màster Universitari en Millora dels Ensenyaments d'Educació Infantil i Primària, especialitat de Competències Bàsiques Transversals per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya.
  • En relació amb el pla d'estudis, les assignatures s'han d'entendre com a àmbits competencials, d'acord amb el model formatiu que s'ha pres com a referència per a organitzar la proposta didàctica del màster. L'Àmbit competencial de desenvolupament de les competències bàsiques de les àrees de coneixement preveu cursar 6 ECTS obligatoris i 6 ECTS de pràctiques externes.

 

Mòduls Assignatures Tipus Any Semestre Crèdits
Anàlisi i disseny de la intervenció educativa Àmbit competencial d'anàlisi i disseny de la intervenció educativa OB 1 1 12,0
Desenvolupament de les competències bàsiques de les àrees de coneixement Àmbit competencial de desenvolupament de les competències bàsiques de les àrees de coneixement OB 1 3 12,0
Desenvolupament de les competències bàsiques transversals Àmbit competencial de desenvolupament de les competències bàsiques transversals OP 2 1 15,0
Disseny i gestió de projectes educatius Àmbit competencial de disseny i gestió de projectes educatius OB 1 2 6,0
Pràctiques Àmbit competencial de pràctiques PE 2 2 6,0
Treball final de màster Àmbit competencial de treball final de màster TFM 2 2 9,0

 

Vols més informació?

Consulta més detalls

Juntament amb:

logo2-uvic

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE