Accès obert Vols més informació?

Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Màster universitari

Competències

Les competències específiques del màster són les següents:

 • Aprofundir en el coneixement dels principis educatius i les bases psicològiques de l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació en l'educació escolar i saber utilitzar-lo per millorar la pràctica educativa.
 • Aplicar el coneixement adquirit per a desenvolupar noves metodologies d'ensenyament, desenvolupament i avaluació de les competències i els continguts en algunes àrees del currículum escolar.
 • Planificar el disseny, la implementació i l'avaluació d'una intervenció educativa ajustada a les característiques del centre educatiu, les condicions de l'aula i els requeriments i les singularitats de cada àrea curricular.
 • Aplicar les competències professionals per a formular els processos de millora utilitzant metodologies i eines d'investigació i innovació educativa que generin propostes educatives ben fonamentades i contrastades.
 • Conèixer i saber desenvolupar les etapes i fases d'un projecte d'innovació i/o investigació educativa al centre educatiu.
 • Analitzar i prendre decisions sobre el lideratge, l'organització i la gestió del centre educatiu a l'hora de desenvolupar processos d'innovació i millora de la resposta educativa enfront de la diversitat dels alumnes.
 • Identificar els factors educatius que incideixen en el desenvolupament de les pràctiques d'alta qualitat educativa.
 • Utilitzar el coneixement teòric i pràctic per a analitzar, reflexionar, interpretar i extreure conclusions rellevants de pràctiques educatives innovadores i processos d'aprenentatge complexos dels estudiants en les àrees curriculars que corresponguin.
 • Dirigir i organitzar la pràctica educativa pròpia per a la consecució satisfactòria dels objectius educatius generals de caràcter competencial en els currículums actuals d'educació infantil i primària.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa ajustades a les necessitats educatives dels alumnes amb dificultats en l'aprenentatge des d'una perspectiva i un model inclusius en les àrees curriculars que corresponguin.
 • Utilitzar recursos educatius nous, especialment de caràcter tecnològic, per incorporar a la pràctica educativa els principis i les pràctiques de projectes i experiències didàctiques innovadores.
 • Orientar amb competència professional les relacions personals dins dels grups i de les dinàmiques grupals per resoldre les situacions de conflicte de manera positiva per a cadascun dels membres del grup-classe i per al conjunt.
 • Utilitzar recursos orientats a la participació i a la dinamització dels pares i de tots els membres de la comunitat educativa per contribuir a l'aprenentatge i a l'èxit escolar de tots els alumnes.
 • Transformar l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació dels continguts curriculars a partir d'un aprofundiment en el coneixement del contingut de l'àrea curricular.
 • Aprofundir en les intervencions educatives innovadores de les diferents àrees curriculars o de caràcter interdisciplinari.

 

Vols més informació?

Consulta més detalls

Juntament amb:

logo2-uvic

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE