Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Aquest màster aborda l'estudi de les ciències de l'Antiguitat des d'un plantejament innovador, d'acord amb els corrents historiogràfics actuals. A diferència de l'aproximació clàssica a l'Antiguitat limitada al món grecollatí, aquest programa formatiu incorpora les cultures d'Egipte i el Pròxim Orient i les equipara amb l'estudi de Grècia i Roma.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Per què estudiar el màster universitari de la Mediterrània Antiga UOC, UAB, UAH?

El màster universitari de la Mediterrània Antiga :

  • Proporciona un coneixement extens i profund sobre la història antiga de les civilitzacions del Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma
  • Capacita l'estudiant per a l'exercici professional o l'itinerari de recerca, doctorat i docència universitària
  • Capacita l'estudiant perquè conegui i domini dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica, reflexiva i interpretativa sobre les diferents realitats del món antic.
  • Permet desenvolupar idees pròpies, creatives i originals que responguin als problemes derivats de l'estudi de les realitats històriques de l'antiguitat mediterrània.

Sessió de resolució de dubtes online

Sessió online:
23 de febrer, 18.30hInformació i inscripció

Titulació oficial

El màster universitari de Mediterrània antiga de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.