Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Objectius
 • Obtenir coneixements històrics avançats del món antic (Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma) que permetin comprendre el món que ens envolta i els seus orígens.
 • Adquirir la capacitat d'anàlisi i la interpretació de documentació històrica textual, visual i material relacionada amb el món antic.
 • Desenvolupar un coneixement profund sobre la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni històric i arqueològic.
 • Obtenir la capacitat de contrastar les perspectives de la realitat i la tradició històrica pròpies amb altres realitats històriques i culturals característiques de la koiné mediterrània.
 • Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.
 • Obtenir la capacitat d'analitzar els processos històrics complexos que van protagonitzar les societats del Mediterrani en l'antiguitat.
 • Estudiar amb detall la interacció dels diferents factors històrics en el desenvolupament del món clàssic.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'expressió, i l'ús adequat de la terminologia específica.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per a l'especialització en una carrera de recerca en l'àmbit de la història antiga i el patrimoni historicoarqueològic.
 • Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per al possible professorat com a doctor i investigador.
Perfils

El màster universitari de la Mediterrània Antiga es dirigeix a estudiants interessats a aprofundir i especialitzar-se en el món de la història antiga. Aquest programa possibilita l'inici d'una activitat de recerca interdisciplinària o la incorporació a un ampli sector professional relacionat amb els àmbits d'activitat de les ciències humanes i socials.

El perfil preferent d'aquest programa formatiu és el següent:

 • Titulats en Història
 • Titulats en Humanitats
 • Titulats en Filologia Clàssica
 • Titulats en general interessats en el patrimoni historicoarqueològic del món antic
 • Egiptòlegs
 • Arqueòlegs
 • Museòlegs
 • Professionals de la gestió cultural
 • Professors i docents

 

Competències

Competències específiques

 • Capacitat per a contrastar les perspectives de les diferents realitats i tradicions històriques de la koiné mediterrània.
 • Capacitat per a identificar, reconèixer i relacionar els models teòrics i conceptuals més rellevants de les ciències de l'antiguitat, i aplicar-los a l'anàlisi del món mediterrani i la seva evolució històrica en l'antiguitat.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica de textos de diversa índole (literaris, crítics, filosòfics, historiogràfics, cientificotècnics, etc.), com també objectes, imatges, discursos, fenòmens i pràctiques culturals relacionats amb l'antiguitat.
 • Capacitat per a comprendre i interpretar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.
 • Capacitat d'anàlisi dels processos històrics complexos que van protagonitzar les societats mediterrànies en l'antiguitat.
 • Capacitat per a analitzar, reconèixer i relacionar la importància dels processos de sincretisme cultural i religiós en la construcció del Mediterrani.
 • Capacitat per a analitzar la naturalesa de la koiné mediterrània com a resultat de la comunicació i l'intercanvi entre cultures.
 • Capacitat per a identificar, reconèixer, descriure i interpretar les evidències històriques que permeten analitzar les realitats socioculturals de l'antiguitat, des de Sumèria i Egipte, fins a la caiguda de l'Imperi romà.
 • Capacitat per a explicar i interpretar l'eclosió del primer mil·lenni aC, utilitzant els estudis de casos específics i la seva contribució a la valoració de la koiné mediterrània.

Competències transversals

 • Capacitat per a buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts arqueològiques i documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.
 • Capacitat per a analitzar i interpretar materials (dades, textos, objectes o imatges) de naturalesa complexa.
 • Capacitat per a sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi, i els debats i problemàtiques rellevants.
 • Capacitat per a comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.
 • Capacitat per a expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, redactant textos clars, estructurats i coherents, i utilitzant correctament la bibliografia pertinent.
 • Capacitat per a argumentar idees complexes, formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca.
 • Capacitat per a usar amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques.
 • Capacitat per a actuar de manera responsable en el treball acadèmic i professional, amb respecte als valors propis i a la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, i a la integritat del treball d'altres professionals.
 • Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

A qui es dirigeix

El públic potencial a qui va adreçat aquest programa formatiu de màster és el següent:

 • Arqueòlegs.
 • Titulats en Història.
 • Titulats en Humanitats.
 • Titulats en general interessats en el patrimoni historicoarqueològic del món antic.
 • Titulats en Filologia Clàssica.
 • Egiptòlegs.
 • Professionals de la gestió cultural.
 • Titulats superiors en àrees afins a l'estranger.

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.