Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Màrqueting Digital

El màster universitari de Màrqueting Digital capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació:

1. Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats amb l'entorn digital:

 • Directors de màrqueting en línia
 • Directors d'innovació digital
 • Directors de comunicació digital

2. Responsables de departaments vinculats amb el màrqueting digital i la interacció amb les comunitats digitals:

 • Responsables de màrqueting de continguts
 • Responsables de comunicació digital
 • Responsables d'e-business
 • Responsables d'e-commerce
 • Responsables de l'estratègia i la planificació publicitària en els mitjans digitals
 • Responsables de la gestió de xarxes socials (community manager)
 • Responsables de continguts multimèdia
 • Responsables d'intel·ligència de mercat (market inteligence)
 • Responsables d'intel·ligència de negoci (business inteligence)

3. Consultors que tinguin interès a adquirir, actualitzar i ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat:

 • Projectes d'e-commerce i estratègia digital
 • Posició de la marca en els cercadors SEU i SEM

4. Emprenedors que tinguin interès personal i professional a formar-se a l'àrea del màrqueting digital:

 • Gerents de pimes
 • Empresa de màrqueting digital

5. Investigadors i professors en la disciplina del màrqueting digital

El pla d'estudis s'ha dissenyat tenint en compte els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, el principi d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitats, els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics, i els principis de sostenibilitat (d'acord amb el que disposa la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, la Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l'educació i la cultura de la pau, i les directrius per a la introducció de la sostenibilitat en el currículum elaborades per la CRUE).

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.