Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Innovació i Transformació Digital

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Perfil d'ingrés recomanat

Per cursar aquest màster universitari és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • estudis superiors universitaris relacionats amb l'àrea d'Economia i Empresa,
  • estudis superiors universitaris en Enginyeria.

No obstant això, el màster universitari s'adreça a tots aquells graduats i titulats universitaris que, independentment del seu títol, tinguin experiència en el desenvolupament de la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció i la gestió d'empreses o que estiguin interessats a exercir responsabilitats directives i millorar el seu acompliment professional.

Coneixements previs

Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement diferents als perfils d'ingrés recomanats podran ser admesos al màster prèvia valoració per part de la comissió d'admissió, i se'ls podria fer cursar un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures:

Aquests complements s'hauran de cursar durant el primer o segon semestre del programa per als estudiants que ho facin a temps parcial (en més d' 1 any) i durant el primer semestre per als estudiants que ho segueixin a temps complet (1 any).

La docència d'aquest màster s'impartirà en castellà o català. S'insta als estudiants estrangers a ésser competents en la llengua oficial en que vagin a cursar els estudis (castellà o català). 

A més, es recomana una competència en l'idioma anglès equivalent al nivell B2 del marc comú europeu de llengües i també en l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, a nivell d'usuari.

Matrícula oberta:
últims dies

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del programa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.