Accès obert Vols més informació?

Innovació i Transformació Digital

Màster universitari

La innovació i la transformació digital constitueixen factors decisius i requisits bàsics per garantir la competitivitat de qualsevol empresa i organització.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 11 març 2020

Títol: Innovació i Transformació Digital

El context i l'entorn actual de globalització, de competitivitat i d'ús intensiu de les tecnologies han comportat un canvi en els models empresarials tradicionals i en el perfil i comportament dels clients.

En el màster universitari d'Innovació i Transformació Digital entenem que la societat, en permanent transformació, evoluciona i les organitzacions s'han d'adaptar amb noves formes d'organització basades en la gestió per processos, la digitalització de les empreses i la gestió de la innovació. Així mateix, per estar en disposició d'adaptar-se a les tendències clau d'una societat en permanent transformació i d'afrontar els reptes actuals de la gestió de la innovació amb enfocament d'excel·lència, es fa necessari planificar i alinear l'estratègia i compartir valors per generar la cultura de la innovació i de la digitalització de les empreses.

Per tant, perquè les empreses i organitzacions puguin adaptar-se al nou context que canvia a gran velocitat, amb el consegüent increment de complexitat i incertesa, es requereix comptar amb professionals i directius preparats per afrontar tots aquests canvis. Per això, els estudiants del màster utilitzen noves eines i models i desenvolupen competències per ser agents clau en el procés de transformació digital, a partir d'una visió innovadora de l'empresa que li permeti posicionar-se i avançar cap a l'economia digital i afrontar amb èxit el nou i imparable paradigma digital que arriba als àmbits i àrees de tot tipus d'empreses i impacta en tots els sectors econòmics.

Innovació i transformació digital són conceptes diferents però íntimament relacionats ja que tot procés d'innovació ha de tenir en compte les oportunitats de negoci que aporta la tecnologia i així mateix, a través de la transformació digital d'una empresa s'impulsa la cultura de la innovació dins de l'organització. Aquesta activitat suposa una oportunitat a partir de la qual s'obtindran productes, serveis o processos nous o amb millores substancialment significatives. Per tant, tant la transformació digital com la innovació fan possible, a partir de l'aplicació de coneixement, transformar l'organització per assolir
resultats diferents que aporten valor i que suposen un canvi.

Podem concloure que la gestió de la innovació i la transformació digital es converteixen en avantatges competitius per al professional, i per tant, per a les empreses i organitzacions en què desenvolupa la seva activitat.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari d'Innovació i Transformació Digital

 

 

Sessió informativa

Sessió online, 2 de març, 18:30h
Av. Tibidabo, 39-43 Sala Laporte
BarcelonaInformació i inscripcions

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Assessorament personalitzat d'un tutor de forma gratuïta

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, al març

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació