Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Història del Món Contemporani

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

Podran accedir a aquest màster universitari les persones que disposin de titulació de llicenciatura o grau vinculada directament a la disciplina històrica o que, provinents d'altres titulacions, la Comissió d'Admissió avali, d'acord amb el perfil d'ingrés recomanat i criteris fixats. Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que hi pugui haver en cada cas es podrà requerir la realització de fins a 12 crèdits ECTS de Complements de Formació a aquells titulats més allunyats de les titulacions identificades en el perfil d'ingrés recomanat. Aquests crèdits poden ser una o les dues assignatures següents:

Aquestes dues assignatures formen part del pla d¿estudis del Grau d¿Història, Geografia i Història de l¿art (UOC, UdL) i les seves dates de docència són diferents de les del Màster. Primer semestre: inici setembre. Segon semestre: inici febrer.

La decisió correspon a la Comissió d'Admissió, que tindrà en compte la titulació d'origen, l'experiència professional i la carta de motivació a l'hora d'identificar els complements formatius a cursar. D'acord amb aquesta documentació, i especialment en el cas de futurs estudiants provinents de carreres tècniques o de ciències, es requerirà seguir i superar els complements de formació indicats.

Perfils d'ingrés recomanat

Per cursar aquest Màster universitari és necessari disposar d'una llicenciatura o grau universitari. També es podran acceptar titulacions estrangeres, segons la valoració de la Comissió d'Admissió.

El perfil d'ingrés prioritari correspon als titulats dels diferents graus vinculats directament a la història -en solitari o en combinació amb altres estudis-, així com de disciplines properes de caràcter humanístic o de les ciències socials, com podrien ser els Graus d'Història de l'Art, Geografia, Humanitats, Antropologia, Ciència Política, Ciències Socials, Comunicació, Estudis Globals, Relacions Internacionals o Sociologia. No obstant això, i donada l'orientació transversal de el programa, la Comissió d'Admissió tindrà en compte i valorarà les sol·licituds d'estudiants provinents d'altres titulacions de camps disciplinaris més allunyats que busquin complementar o ampliar la seva formació.

 

Coneixements previs
Pel seu caràcter netament contemporani, molts dels recursos docents s'ofereixen en anglès, encara que lògicament l'alumnat ha de lliurar els seus exercicis en la llengua de docència (castellà ó català). Per tant, es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.