Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Història del Món Contemporani

El màster universitari d'Història del Món Contemporani té per objectiu proporcionar les eines i les metodologies pròpies del mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 18 octubre 2023

Títol: Història del Món Contemporani

El màster universitari d'Història del Món Contemporani proposa aprofundir en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i mediambiental) que han condicionat la nostra història actual. El programa ofereix una formació intel·lectual avançada, especialitzada i interdisciplinària per mitjà d'un ensenyament virtual. 

Aquest màster en línia comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. És un programa interdisciplinàriament conscient de la riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i del compromís ètic i global, pedagògicament inclusiu quant a narratives docents i de recerca diverses, i competencialment definit per la potencialitat del mètode històric.

Es tracta, sobretot, d'adquirir les competències, els coneixements i les eines necessàries per utilitzar el mètode històric com a palanca decisiva per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes. Perquè la història serveix tant per aproximar-se de manera comprensiva i complexa al passat, com per reflexionar sobre els processos històrics i les seves conseqüències en els àmbits polític, cultural, social, tecnològic i ambiental.

Titulació oficial

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.