Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Història del Món Contemporani

Objectius

El màster universitari d'Història del Món Contemporani té per objecte proporcionar les eines i metodologies pròpies del mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals. Per a això, es proposa aprofundir en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i mediambiental) que han condicionat la nostra història actual, i així oferir a l'estudiant una formació avançada i especialitzada que compleixi els principis d'una formació intel·lectual i interdisciplinària avançada. L'orientació del màster és acadèmica i investigadora, i busca complementar i formar professionals que siguin capaços d'explorar i comprendre els processos històrics contemporanis, en un món més globalitzat que mai a conseqüència de la intensificació de les interconnexions regionals.

L'orientació temporal d'aquest programa comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. El programa és interdisciplinàriament conscient de la riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i del compromís ètic i global, pedagògicament inclusiu quant a narratives docents i de recerca diverses, i competencialment definit per la potencialitat del mètode històric.

Es tracta, sobretot, d'adquirir les competències, els coneixements i les eines necessàries per utilitzar el mètode històric com a palanca privilegiada per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes. Aquestes competències seran un complement -en termes crítics i d'interdisciplinarietat- dels coneixements, els sabers i les competències adquirits en estudis previs. En aquest sentit, la història és especialment útil, no solament per aproximar-se de manera comprensiva i complexa al passat, sinó per reflexionar sobre els processos històrics i les seves conseqüències en els àmbits polític, cultural, social, tecnològic i ambiental.

Perfils

Aquest màster s'adreça a professionals i persones provinents de diferents àmbits disciplinaris que, en la seva vida professional o investigadora, s'enfronten a alguns dels problemes globals contemporanis o a les seves múltiples derivacions locals. L'objectiu formatiu del màster no és produir un tipus específic de professional, sinó complementar la formació i l'experiència professional d'origen, desenvolupant competències que puguin ajudar la persona en la seva promoció professional o en l'obertura de nous itineraris professionals i intel·lectuals. En aquest sentit, el màster universitari d'Història del Món Contemporani es proposa formar professionals i persones que destaquin i tinguin competències, tant professionals com intel·lectuals, en les dimensions següents:

 • Persones amb un alt grau de coneixement dels temes i els corrents de la historiografia contemporània i amb capacitat per relacionar-los amb els reptes més importants de la nostra època i aplicar-los-hi.
 • Persones formades en la interdisciplinarietat, amb capacitat per interactuar i dialogar amb disciplines i sabers diferents dels de la seva formació inicial o dels de la seva pràctica professional.
 • Persones amb capacitat per qüestionar els punts de vista imperants respecte als processos històrics de la societat contemporània, i de replantejar-los des de perspectives innovadores i originals.
 • Persones capaces de reflexionar sobre coneixement històric i de crear-ne, tant des d'una perspectiva disciplinària com de divulgació orientada a mitjans de comunicació i producció de continguts diversos.
 • Persones amb capacitat per relacionar les qüestions més urgents i immediates de la realitat contemporània amb temàtiques més fonamentals sobre la desigualtat i els límits del creixement, els moviments socials, la nostra relació amb el medi ambient, les dinàmiques culturals, les crisis polítiques i econòmiques, entre altres.
 • Persones amb disposició a enriquir el seu propi bagatge professional o formatiu amb les eines conceptuals i metodològiques del mètode històric.
 • Persones amb un alt grau de coneixement sobre els problemes polítics, socials, tecnocientífics, culturals i ambientals més importants de la nostra època, i també sobre la seva complexitat i interaccions mútues.
Competències
 • Identificar i reconèixer críticament els esdeveniments, les perspectives i els marcs teòrics i conceptuals que ens ajudin a interpretar i comprendre els processos històrics regionals i globals més recents.
 • Posar en relació les tendències i els enfocaments historiogràfics i els models teòrics i conceptuals més rellevants, i construir noves preguntes o definir punts de vista alternatius amb les eines i les aproximacions que ens ofereix el mètode històric.
 • Analitzar críticament fonts històriques de diversa índole, extraient-ne i discutint-ne els arguments fonamentals i les aportacions originals, i aplicar-los a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
 • Raonar i valorar críticament les implicacions històriques sobre societats concretes i sobre la condició humana en general dels diferents corrents ideològics, morals, polítics, econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món contemporani.
 • Enriquir la complexitat i la comprensió del relat històric mitjançant la inclusió crítica de mirades no occidentals en l'anàlisi dels reptes globals actuals.
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.