Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Història Contemporània i Món Actual (interuniversitari: UB, UOC)

El màster universitari d'Història contemporània i món actual està dissenyat per formar estudiants i/o professionals interessats a aprofundir el coneixement de la història i les dinàmiques contemporànies, que ajuden a entendre la complexitat del món actual.

Crèdits: 60 ECTS

Títol: Història Contemporània i Món Actual (interuniversitari: UB, UOC)

El màster incideix en els processos d'evolució i ruptura que s'han produït des del segle XIX fins als nostres dies, a partir d'una visió global de la història. S'organitza en dues línies principals: les grans qüestions de l'època contemporània (migracions, nacionalismes, ideologies...) i els processos de transició democràtica (memòria històrica, guerres civils, etc.).

D'aquesta manera, l'estudiant disposarà de les eines necessàries per a analitzar, comprendre i interpretar la diversitat històrica i sociocultural del món en què vivim i, en conseqüència, contribuirà a fomentar el respecte pels valors aliens i la consciència cívica.

El màster està organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB), institució referent en l'àmbit de la història contemporània, amb professors de prestigi i grups de recerca consolidats.

El programa interuniversitari permet als estudiants cursar les assignatures de manera semipresencial o totalment virtual. Aquest màster permet l'accés al doctorat.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Història Contemporània i Món Actual

 

Titulació

El màster universitari de Història Contemporània i Món Actual és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

Juntament amb:

logo-ub

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al novembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE