Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Història Contemporània i Món Actual (interuniversitari: UB, UOC)

Per a obtenir la titulació de Màster Universitari en Història Contemporània i Món Actual, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS, que s'imparteixen de manera paral·lela en dues modalitats: virtual i semipresencial. Es tracta d'un sol màster; per tant, totes dues modalitats tenen la mateixa proposta formativa, estructura, matèries, assignatures, programa i professorat. La modalitat virtual s'imparteix totalment en línia i es porta a terme a les aules del Campus Virtual de la UOC. La modalitat semipresencial s'imparteix a les aules de la UB i fins a un 30% al Campus Virtual de la UOC, que també funciona com a suport a la publicació dels recursos d'aprenentatge complementaris.

Els 60 ECTS es distribueixen entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball que l'estudiant hagi dedicat per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Totes les assignatures tenen un professor coordinador o responsable que garanteix la coherència i la qualitat de la docència, sigui quina sigui la modalitat en què s'imparteix l'assignatura.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 15
Optatives 30
Treball final de màster 15
Total 60

Assignatures

Es preveu que l'estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o bé en dos anys, si el cursa a temps parcial. Les assignatures que s'ofereixen el primer i el segon semestre són les següents:
 

PeríodeAssignaturesCrèditsTotal
Semestre 1
 • Els arxius de la contemporaneïtat
 • La història contemporània: problemes d'interpretació
 • Debats del món contemporani
 • Configuració i processos de formació en la societat contemporània: Catalunya com a model
 • Història i Memòria/s de la contemporaneïtat
 • Ordre -o desordre- en el sistema internacional contemporani
 • Història de la cultura contemporània
 • Conflictes polítics i guerres civils: la violència a la Catalunya contemporània
 • Pràctiques externes

 

5
5
5
5
5
5
5
5

45

 

Semestre 2
 • Les relacions de poder després de la Guerra Freda
 • Auge i crisi de la modernitat (1870-1914)
 • Innovació tecnològica i canvi social al segle XX
 • Identitats de gènere, presències i protagonismes de les dones en el món contemporani
 • Règim i oposició durant la dictadura franquista
 • Transicions, dictadura i democràcia: el model espanyol
 • Treball final de màster
5
5
5
5
5
5
15

 

45

 

 

Durada

El màster universitari d'Història contemporània i món actual es pot cursar, amb dedicació a temps complet, en un any lectiu (dos semestres).

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge necessaris per a aconseguir cada una de les competències definides en el programa del màster. Aquest material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades... El format del material és, en cada moment, el més adequat per a assolir els objectius i les competències establertes.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement.
 

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar a l'expedient d'un ensenyament oficial crèdits que computen que han estat obtinguts prèviament mitjançant la formació o l'experiència professional. Això es regula a les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

logo-ub


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE