Accès obert Vols més informació?

Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions

Màster universitari

El programa del màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions consta de 60 crèdits ECTS.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 25
Pràctiques 5
Treball final de màster 6
Total 60

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat que cursin fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.

 

Treball final de màster

El Treball final de Màster (TFM) té una càrrega de 6 crèdits ECTS i és obligatori per a tots els estudiants del màster. Constitueix el punt final del màster i té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa. Per tant, per a desenvolupar el TFM no és necessari aprendre continguts nous, sinó aplicar en un context determinat el que s'ha après en assignatures prèvies. 

En funció de l'itinerari escollit, el treball pot orientar-se a la realització d'un treball de recerca o bé orientar-se a l'aplicació professional dels coneixements adquirits. Tant en un cas com en l'altre, el treball pot realitzar-se en diversos àmbits o àrees de coneixement.

El treball final es realitza al final de la trajectòria acadèmica del màster i te la durada d'un semestre.

Treball de recerca: L'estudiant realitzarà el seu treball dins de les línies ofertes pel professorat, els investigadors i els grups de recerca de la UOC dins de l'àmbit del màster. El principal objectiu en aquest cas és que el treball final sigui el resultat de l'aprofundiment en els conceptes i teories relacionats amb gestió estratègica de la informació i el coneixement i de l'aplicació de coneixements i tècniques de recerca a una realitat concreta. Aquest tipus de TFM, per tant, ha de tenir un marc teòric, un disseny metodològic i una anàlisi de dades o de casos que sigui coherent o busqui la contrastació o desenvolupament de les teories, preguntes i objectius del marc teòric. L'estudiant realitzarà un treball a escollir entre l'oferta presentada pels diferents àmbits de coneixement. No es podrà realitzar cap treball final orientat a la recerca que no estigui en l'oferta dels diversos àmbits.

Treball professionalitzador: L'estudiant posarà en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis en una àrea d'especialització concreta. Aquest treball haurà de ser eminentment pràctic amb vinculacions, si és possible, en el món laboral. El treball professional pot estar centrat en un cas concret, pot ser una estratègia, un pla, un projecte, una prova pilot o un disseny específic, o versar sobre la resolució d'algun problema.

Requisits

Per formalitzar la matrícula en el treball, l'estudiant ha d'haver superat un mínim de 30 crèdits ECTS.

Addicionalment, i per als estudiants interessats a fer el TFM professionalitzador és necessari com a mínim haver superat l'assignatura de Gestió de projectes o bé d'Emprenedoria i matricular el TFM professionalitzador conjuntament amb les altres dues assignatures obligatòries de l'itinerari professionalitzador.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura

Optativa pels estudiants amb itinerari de recerca.

Obligatòria pels estudiants amb itinerari professionalitzador.

Durada 5 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat les quatre assignatures del mòdul obligatori: Gestió estratègica del coneixement (6 ECTS), Xarxes socials, informació i coneixement (6 ECTS), Estratègia i organització (6 ECTS) i Innovació (6 ECTS).
Haver superat una de les dues assignatures obligatòries de l'itinerari professionalitzador: Emprenedoria (5 ECTS) o Gestió de projectes (5 ECTS).

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot varias des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.


Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació