Accès obert Vols més informació?

Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions

Màster universitari

Objectius

 • Proporcionar una formació avançada que permeti identificar la informació i el coneixement crítics per al funcionament i la competitivitat de les organitzacions.
 • Desenvolupar la capacitat crítica i analítica per alinear el valor de la informació i el coneixement amb l'estratègia d'una organització, així com amb la funció d'innovació.
 • Adquirir les capacitats tècniques i metodològiques per aplicar i implementar processos de captura, anàlisi i tractament de grans volums de dades.
 • Obtenir la capacitat d'analitzar estratègicament les xarxes socials i les seves implicacions en els processos de generació i difusió d'informació i coneixement.
 • Adquirir coneixements avançats que permetin analitzar noves formes i estructures per realitzar investigacions científiques.
 • Desenvolupar la capacitat de dirigir i liderar equips de treball.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'utilitzar l'anglès en la pràctica professional.
 • Adquirir la capacitat d'adoptar actituds i comportaments en una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable i promoure'ls entre els seus membres.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge, així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i l'esperit emprenedor.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital, així com la capacitat d'adaptar-se a entorns nous.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.

Competències

Competències transversals

 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • Capacitat per a resoldre de problemes.
 • Capacitat per a prendre decisions.
 • Capacitat per a desenvolupar un pensament crític i autocrític.
 • Capacitat per a dissenyar i gestionar projectes.
 • Capacitat per a generar noves idees.
 • Capacitat per a aplicar de manera crítica les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit de referència.
 • Capacitat per a comunicar-se de manera eficaç integrant idees complexes i argumentant-les de manera clara i persuasiva.
 • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics tant en la llengua pròpia com en anglès i transmetre el contingut a altres persones.
 • Capacitat per a identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • Capacitat per a treballar en un context internacional.
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a adaptar-se a un aprenentatge continu, autodirigit i autònom, així com a noves situacions.

Competències específiques

 • Capacitat per a la comprensió crítica del valor estratègic de la informació i del coneixement a les organitzacions tant públiques com privades.
 • Capacitat per a dissenyar i implementar sistemes per a la gestió del coneixement en l'organització.
 • Capacitat per a vincular els processos d'innovació i aprenentatge als fluxos de generació i difusió d'informació i coneixements, tant interns com externs a una organització.
 • Capacitat per a conèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies i metodologies per a la identificació, la recuperació, el tractament, la representació, la visualització i l'explotació de grans volums de dades.
 • Capacitat per a identificar i estudiar els components, l'estructura, el funcionament i les tècniques d'anàlisi de les xarxes socials i les seves implicacions en la generació, captació i difusió de coneixement en les plataformes de xarxes socials.

Competències específiques de l'orientació de recerca

 • Capacitat per a dissenyar correctament un projecte d'investigació empírica, principalment pel que fa a la seva capacitat descriptiva i explicativa, la selecció de casos i variables, i la combinació de tècniques i mètodes, tenint present les limitacions tècniques i els recursos de què disposa l'investigador.
 • Capacitat per a aplicar els mètodes d'investigació tradicionals en ciències socials a l'estudi de la gestió estratègica de la informació i del coneixement.
 • Capacitat per a elaborar correctament un treball de recerca empíric que tingui el format d'article científic i segueixi els criteris establerts en les publicacions acadèmiques de prestigi.

Competències específiques de l'orientació de professionalització

 • Capacitat per a dominar els processos per al disseny, la implementació i l'avaluació de projectes.
 • Capacitat per aplicar tècniques avançades per a l'explotació, la visualització i la representació de grans volums d'informació i de recursos d'informació i la seva integració.
 • Capacitat per elaborar productes d'informació avançats orientats a la planificació estratègica i a la presa de decisions.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

Perfils

El màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement en les organitzacions es dirigeix principalment a dos col·lectius mitjançant dos itineraris diferents: un d'investigador, per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar una carrera acadèmica en l'àmbit de la gestió estratègica de la informació i el coneixement, i un de professionalitzador, per a aquells que vulguin especialitzar-se en aquest camp dins de la seva carrera professional.

Dins de l'itinerari professional es distingeixen dos perfils. D'una banda, trobem els directius i gestors d'aquelles empreses o institucions en què la informació i el coneixement són recursos fonamentals i tenen un paper rellevant en el disseny i la implementació d'estratègies adequades per a l'economia actual. D'altra banda, professionals de la informació que vulguin desenvolupar aquest paper estratègic de la informació i el coneixement amb l'objectiu d'accedir a llocs de més responsabilitat en la seva organització.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació