Accès obert Vols més informació?

Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Màster universitari

El màster universitari de Gestió cultural de la UOC i la UdG forma professionals experts en la gestió cultural capaços de dissenyar, gestionar i avaluar actuacions culturals en qualsevol àmbit, tant del sector públic com del privat.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 21 octubre 2020

Títol: Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

En la societat actual, totalment globalitzada, la cultura ocupa un nou paper central. La generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha modificat les maneres de crear, produir, difondre i consumir cultura, de manera que han aparegut noves formes d'expressió, tècniques i enfocaments creatius; una realitat que també té conseqüències sobre els projectes, els programes, les institucions i les indústries culturals. Tot això requereix professionals amb competències específiques per abordar les noves formes de la gestió de la cultura.

El màster universitari de Gestió cultural és una titulació oficial amb una clara vocació internacional. El programa d'estudis proposa una mirada integral, transversal i globalitzadora de la gestió de la cultura. A més, aquest programa formatiu té un perfil professionalitzador, amb una perspectiva orientada a l'emprenedoria, de manera que l'estudiant podrà realitzar pràctiques presencials o virtuals. A més, l'equip docent suma l'experiència i el prestigi de dues universitats, amb un professorat que prové de l'entorn acadèmic i professional.

L'estudiant que completa la formació de màster esdevé un professional emprenedor, compromès amb el desenvolupament de la cultura i capacitat per a l'anàlisi, l'assessorament, la direcció executiva i la investigació cultural.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Gestió Cultural

Titulació oficial

El Màster universitari de Gestió cultural - interuniversitari UOC/UdG condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat per el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 259/2016 del 26 d'octubre de 2016.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Publicacions i blogs

Blog Gestió Cultural
Publicació especialitzada en gestió cultural

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Juntament amb:

udg-logo

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació