Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Objectius
 • Obtenir coneixements avançats sobre la cultura al segle xxi i la seva incidència social.
 • Proporcionar coneixements sobre les polítiques culturals que es desenvolupen en l'àmbit local, nacional i internacional.
 • Adquirir la capacitat de dissenyar, crear i avaluar projectes d'intervenció cultural tant en l'àmbit de les polítiques públiques com en les indústries culturals i creatives privades.
 • Obtenir la capacitat d'anàlisi del teixit cultural d'una societat, de desenvolupar estudis en l'àmbit de la gestió i de formular diagnòstics que identifiquin necessitats i oportunitats.
 • Obtenir la capacitat de conèixer les especificitats de gestió dels diferents àmbits d'intervenció cultural: patrimoni, arts escèniques, música, arts plàstiques i audiovisuals, etc.
 • Adquirir la capacitat d'identificar i establir relacions entre els diferents agents culturals del territori d'actuació: administració pública, sector privat i tercer sector.
 • Desenvolupar un compromís ètic i de responsabilitat social d'acord amb el codi deontològic professional.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge, així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i l'esperit emprenedor.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital, així com la capacitat d'adaptar-se a entorns nous.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.
Perfils

El perfil dels estudiants a qui va dirigit aquest màster és molt ampli i s'inscriu en el camp de les humanitats, la comunicació i el turisme. De fet, en la realitat de la pràctica professional, la immensa majoria dels gestors culturals en actiu provenen d'aquests camps disciplinaris.

El perfil preferent d'estudiants als quals va dirigit és el següent:

 • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de la gestió i direcció d'organitzacions, institucions i esdeveniments culturals: museus, centres culturals, sales d'exposicions i organismes de gestió i difusió del patrimoni
 • Graduats en Humanitats
 • Educadors en les matèries de patrimoni i gestió cultural
 • Planificadors i gestors locals de cultura, turisme i patrimoni
 • Professionals de l'àmbit i el sector de la cultura
 • Professionals d'institucions públiques i privades dedicats al món de la cultura
 • Promotors culturals
 • Investigadors i professors en l'àmbit de la gestió cultural
Competències

Competències transversals

 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • Capacitat per a l'organització i la planificació de projectes.
 • Capacitat per al tractament i la gestió de la informació.
 • Capacitat per a analitzar casos per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a la planificació i gestió del temps.
 • Capacitat per a treballar en un context internacional.

Competències específiques

 • Capacitat avançada per a dissenyar, elaborar i avaluar projectes d'intervenció cultural en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives.
 • Capacitat per a desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals, formulant preguntes adequades i rellevants pel que fa als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies d'investigació de forma coherent i presentant resultats originals amb rigor i claredat.
 • Capacitat per a identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (administració pública, sector privat i tercer sector).
 • Capacitat per a avaluar la dimensió social, expressivocreativa, científica i econòmica del sector de la cultura a la contemporaneïtat.
 • Capacitat per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals de manera individual o mitjançant associacions professionals.
 • Capacitat per a conèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.
 • Capacitat per a adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i les tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.
 • Capacitat per a dissenyar i aplicar plans d'actuació en cooperació cultural per al desenvolupament i les relacions culturals internacionals.
 • Capacitat per a aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en el desenvolupament de la funció de gestor cultural.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.