Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Fiscalitat

La fiscalitat és fonamental per a la presa de decisions empresarials, dels particulars i de les administracions públiques. La complexitat elevada i creixent de la normativa fiscal requereix professionals amb un coneixement profund de tot l'àmbit tributari per a una gestió adequada i eficaç.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Fiscalitat

El màster universitari de Fiscalitat online de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) forma professionals que vulguin especialitzar-se o actualitzar els seus coneixements en l'àmbit tributari i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per a enfrontar-se als reptes d'índole fiscal.

El pla d'estudis proporciona un coneixement avançat i sistemàtic dels aspectes tant substantius com procedimentals de la fiscalitat. L'estudiantat dominarà els diferents impostos i tributs que conformen el sistema tributari, les fonts normatives i les principals vies de relació entre contribuents i administració. Per això el màster universitari en Fiscalitat s'estructura en dos itineraris: el d'assessoria fiscal i el d'administracions públiques.

El màster universitari de Fiscalitat de la UOC presta una atenció especial a l'ús i el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). L'estudiantat té accés a la Sala de Fiscalitat, espai per a treballar en xarxa amb l'equip docent, en el qual es comenten notícies d'actualitat, es proposen debats sobre novetats fiscals, s'aporta documentació tributària i s'informa d'activitats de difusió en l'àmbit fiscal.

Com a part fonamental de la formació, el màster universitari de Fiscalitat inclou pràctiques en un despatx / oficina virtual en el qual l'estudiantat exerceix l'activitat habitual d'un o una professional de l'àmbit fiscal, com ara l'advocacia, la inspecció d'hisenda, etc.

Per a conèixer la nostra activitat acadèmica i docent més recent pots visitar-nos al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Fiscalitat

 

Titulació oficial

El màster universitari de Fiscalitat és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.