Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Fiscalitat

Objectius

 

 • Adquirir un domini profund dels trets de cadascun dels impostos que conformen el sistema tributari, com també de les relacions que és possible establir-hi.
 • Obtenir una formació sòlida que garanteixi l'aplicació del sistema tributari de manera rigorosa i ètica.
 • Adquirir la capacitat per a adaptar-se a un sistema tributari complex, en procés de canvi permanent, en un entorn globalitzat i, alhora, de pluralisme jurídic.
 • Localitzar i interpretar les fonts normatives, els principis i les institucions de l'ordenament tributari nacional, comunitari i internacional.
 • Aprofundir en el coneixement dels mecanismes de liquidació dels gravàmens del nostre sistema tributari.
 • Aconseguir un domini sòlid de les vies principals de relació entre el contribuent i l'Administració tributària.
 • Aprofundir en el coneixement dels drets i les garanties i deures dels obligats tributaris.
 • Aplicar els mecanismes de solució de les controvèrsies entre l'Administració tributària i contribuents.
 • Dissenyar estratègies d'actuació en l'àmbit fiscal i prendre decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les administracions públiques.
 • Saber utilitzar les principals eines informàtiques relacionades amb l'àmbit tributari (models, formularis, programes d'ajuda en la confecció de declaracions, presentació de declaracions telemàtiques, etc.).
 • Desenvolupar les habilitats i les competències necessàries per a la inserció eficient en les organitzacions professionals modernes.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital, com també la capacitat per a adaptar-se a entorns nous.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.

 

Perfils

El màster universitari de Fiscalitat de la UOC s'adreça a persones que volen ampliar, actualitzar o especialitzar els seus coneixements en matèria tributària per donar resposta a les dificultats que els sorgeixin en l'exercici diari de la professió.


En concret, el màster està pensat per a professionals que desenvolupen o volen desenvolupar la seva activitat en l'assessoria fiscal o comptable, el sector financer, el sector de les assegurances, el sector immobiliari, la consultoria o l'auditoria, professionals de l'àmbit jurídic, personal de les administracions públiques i personal directiu d'empreses.


El titulat i la titulada del màster universitari de Fiscalitat com a especialista en tributació, ha de ser capaç de conèixer, interpretar i aplicar el sistema tributari, com també de prendre decisions i dur a terme una assessoria fiscal integral a empreses, particulars, administracions i entitats sense ànim de lucre en tots els nivells de la hisenda territorial (estatal, autonòmica i local, i també des del punt de vista internacional), tant en l'àmbit de la informació i l'assistència com en el de la representació dels contribuents en les seves relacions amb les administracions tributàries.


L'estudiantat del màster universitari de Fiscalitat pot escollir entre dos itineraris:

 • Itinerari d'assessoria fiscal personal i empresarial, que capacita per a l'exercici professional especialitzat d'assessoria fiscal a empreses i a particulars, o per a l'aplicació del sistema tributari en l'àmbit de la consultoria, l'advocacia o la direcció d'empreses.
 • Itinerari d'administracions públiques i fiscalitat, que està pensat per a persones que preparen una oposició per a accedir a una administració pública o promocionar-s'hi, de manera que puguin compaginar la preparació de les oposicions amb l'obtenció d'un títol oficial en l'àmbit de la fiscalitat.

 

Competències

 

Competències generals

 • Capacitat per a utilitzar internet a un nivell avançat, les bases de dades juridicotributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal.
 • Capacitat per a la cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària.
 • Capacitat per a la interpretació de textos de naturalesa tributària en anglès.
 • Capacitat per a aplicar el coneixement tributari a la pràctica professional i a la detecció i resolució de situacions problemàtiques i complexes.
 • Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i permanent, per a una reacció i adaptació correctes enfront de la realitat fiscal canviant i complexa en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic.
 • Capacitat per al treball en equip i el lideratge en l'àmbit tributari, per tal de planificar i gestionar el temps adequadament.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a consultar i utilitzar correctament les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Capacitat per a l'anàlisi, la síntesi i la relació de les normes i les figures tributàries.
 • Capacitat per a interpretar i comparar dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global.
 • Capacitat per a dissenyar estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals.
 • Capacitat per a elaborar i redactar informes, dictàmens, recursos, declaracions, formularis i qualsevol altra documentació en l'àmbit tributari.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica de l'ordenament tributari i la seva aplicació.
 • Capacitat per a la negociació i l'argumentació en l'entorn professional tributari.

Aquestes competències garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques per als estudis de màster previstes en l'annex 1 del Reial decret 1393/2007.

 

Competències transversals

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

II Jornada d'orientació professional en fiscalitat

24 de novembre de 2016

El proper 24 de novembre a la seu de la UOC de Barcelona (Av. Tibidabo, 39-43, Sala Josep Laporte) es celebra la II Jornada d'orientació professional en fiscalitat sobre L'assessoria fiscal i l'organització dels despatxos. La jornada, organitzada pels Estudis de Dret i Ciència Política, comptarà amb les ponències de Lluís Basart Serrallonga, advocat tributarista d'Auren Advocats i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC i Xavi Alquézar d'A3 Software_Esofitec (Walters Kluwer). L'assistència a la jornada és gratuïta. Tota la informació i la inscripció (amb places limitades) es pot realitzar a: inscripcions


Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.