Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis

Per a obtenir la titulació de Màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.

Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i l'acreditació d'aquestes matèries.

Crèdits
Crèdits obligatoris 39
Crèdits optatius 15
Crèdits de pràctiques externes 0
Crèdits de treball final de màster 6
Crèdits de complements de formació 0
Crèdits totals 60

Assignatures

Semestre 1

Crèdits

 

 • El problema de la diferència
 • El problema del sentit
 • Reptes ambientals
 • Reptes sociopolítics
 • Seminari: Robòtica i enginyeria genètica
 • Seminari: Canvi climàtic i antropocè
 • Seminari: Distribució i justícia
 • Seminari: El subjecte polític i l'emancipació
 • Disseny del treball final
 • Treball final de màster

5

5

5

5

5

5

5

5

4

6

Semestre 2 (*)

Crèdits

 • El problema del real
 • El problema del social
 • Reptes tecnocientífics
 • Seminari: Consum energètic i sostenibilitat
 • Seminari: Tecnologies de la informació i internet
 • Disseny del treball final
 • Treball final de màster
 • (*) L'oferta d'assignatures del segon semestre pot patir alguna modificació que, en tal cas, serà degudament informada abans del període de matrícula corresponent.

 

5

5

5

5

5

4

6

 

Complements de formació

Amb l'objectiu de complementar la formació dels estudiants que estiguin poc familiaritzats amb el discurs filosòfic oferirem alguns complements formatius, amb un màxim de 12 crèdits.

La valoració dels complements que es volen cursar la farà, durant el període d'incorporació, abans de la primera matrícula, la Comissió d'Admissió del programa, segons les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant.

Les assignatures previstes amb aquesta finalitat són les següents:

 • Filosofia contemporània: Assignatura introductòria a la filosofia del segle XX (principalment) que ofereix una perspectiva àmplia i completa dels corrents filosòfics contemporanis (llenguatge i veritat, problema del sentit, problema de la transformació social, problema de la diferència, problema de l'expressió i qüestions sobre ciència i tecnologia) (6 ECTS).
 • Coneixement i mètode: Assignatura que introdueix àmpliament l'estudiant a les qüestions fonamentals del problema del coneixement i del mètode científic (història del tema, coneixement i cervell, el coneixement com a fet social, filosofia de la ciència en el segle XX, ciència, art i veritat i el gir lingüístic) (6 ECTS).
Treball Final de Màster

Els estudis de màster acaben amb l'elaboració d'un treball final (TF) amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. La dedicació de l'estudiant està determinada pels crèdits que cada grau o màster assigna a aquesta assignatura i per l'equivalència de 25 hores de dedicació per cada crèdit.

 • Finalitat del TF

Els TF comporten la realització, per part de l'estudiant, d'un projecte, que condueixi a l'elaboració d'una memòria, un article de recerca o qualsevol altre producte cientificoacadèmic en el qual s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les competències i les habilitats apreses en l'ensenyament corresponent. L'estudiant que hagi superat el treball final haurà adquirit el nivell òptim de competències útils per a implementar-les en la seva ocupació laboral i/o professional.

Els TF estan orientats a l'avaluació de competències associades al títol i acaba amb la defensa i l'avaluació i qualificació del treball. Per a cada programa es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d'avaluació d'acord amb la memòria d'implantació de l'estudi.

 • Procés de sol·licitud i matriculació

Per a matricular-se del TF cal fer una sol·licitud prèvia segons els criteris i els requisits que marqui cada programa. Cal tenir un mínim de crèdits superats per a fer el treball final de màster, atès que es considera que aquesta assignatura és l'últim pas abans de l'obtenció del títol. L'estudiant expressa la voluntat de fer el seu treball final dins dels àmbits d'estudi que s'hagin marcat en cada programa si fos el cas.

 • L'acompanyament d'un docent especialitzat

Perquè l'estudiant pugui elaborar el seu treball final, la UOC assigna un docent que guiarà i donarà les pautes necessàries per al seu bon desenvolupament. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun dels seus aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. Aquest docent fa el seguiment, avalua l'elaboració i participa en l'avaluació final del treball. Per tant, vetlla pel seu progrés i la seva qualitat.

 • La defensa i l'avaluació del treball final

A la UOC la defensa dels TF es fa majoritàriament amb mecanismes virtuals. La diversitat geogràfica dels estudiants fa que sigui molt difícil coincidir en l'espai i en el temps.

La modalitat estàndard per a la defensa del TF a la UOC és la defensa virtual i asíncrona. Algunes titulacions poden tenir altres modalitats de defensa, que es troben explicades en la fitxa de cada programa d'Estudia a la UOC o en el pla docent de l'assignatura de treball final. L'avaluació de la defensa i de l'assignatura correspon al tribunal d'avaluació, que valorarà el treball final segons els criteris d'avaluació indicats en el pla docent.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) seguiment i elaboració del treball, (2) memòria, projecte, producte i/o estudi final realitzat i (3) defensa. Algunes titulacions poden demanar memòria i producte com a resultat de l'elaboració del treball final.

Els treballs que obtinguin una qualificació mínima, establerta per cada programa, es posaran a disposició pública en el repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Al final de cada any acadèmic els estudis de la UOC organitzen una jornada per a premiar els millors treballs finals del període.

L'assignatura de TF no podrà ser objecte de reconeixement ni de compensació.

Per a obtenir més informació has d'accedir a la informació de l'assignatura de Treball final de cada programa i la informació del pla docent que trobaràs a Estudia a la UOC o a la Secretaria del Campus Virtual.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Els reptes contemporanis

Sessió informativa

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.