Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat

Objectius

Els objectius generals del màster universitari d' Estratègia i Creativitat en Publicitat són els següents:

 • Conèixer en profunditat la realitat actual de la indústria i el negoci de la publicitat.
 • Analitzar el paper del consumidor a la xarxa i les noves dinàmiques del mercat per a respondre amb eficàcia a les demandes dels anunciants.
 • Adquirir els conceptes i dominar el lèxic propi del màrqueting 3.0 o experiencial.
 • Elaborar estratègies de comunicació persuasiva per a marques, productes o serveis.
 • Crear continguts publicitaris diferencials en l'ecosistema transmediàtic i interactiu, utilitzant qualsevol suport susceptible de convertir-se en canal de comunicació.
 • Gestionar els equips implicats en una campanya publicitària.
 • Coordinar els processos creatius i de producció de campanyes amb assertivitat.
 • Abordar projectes de comunicació publicitària complets des d'una posició de lideratge, establint objectius factibles i mesurables.
 • Avaluar els resultats publicitaris i, posteriorment, emprendre els plans d'acció pertinents.
 • Tenir en compte les limitacions i normatives aplicables, amb sensibilitat social i ètica professional.
Perfils

El màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat està dissenyat per a perfils professionals molt diversos que estiguin interessats a especialitzar-se en les noves formes de comunicació de marca i tipus de publicitat. Des de tècnics de departament de comunicació d'empreses o institucions anunciants, passant per treballadors vinculats a empreses proveïdores del sector publicitari (estudis de disseny o fotogràfics, productores audiovisuals, instituts d'investigació de mercats, gabinets de comunicació i de relacions públiques, etc.), fins a personal dedicat al màrqueting o al món de l'empresa en general.

També pot interessar a aquells professionals en actiu que vulguin actualitzar els seus coneixements, adquirir nous llenguatges o progressar en la seva carrera laboral dins d'agències i departaments de màrqueting i publicitat. Per acabar, també està pensat per a aquells que s'estiguin plantejant cursar un doctorat en aquest àmbit.

Competències

Competències generals

 • Identificar, analitzar i definir els elements significatius que constitueixen un determinat problema de comunicació per poder prendre decisions que el resolguin de manera efectiva.
 • Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.
 • Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i amb capacitat de lideratge i de treball en equip.
 • Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).
 • Desenvolupar el pensament crític i autocrític, en paral·lel al respecte per la deontologia i l'ètica professional.

 

Competències transversals

 • Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.
 • Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

 

Competències específiques

 • Identificar les característiques, els atributs, els components, l'estructura i les possibilitats de la comunicació publicitària actual.
 • Valorar els recursos necessaris per a abordar un projecte de comunicació postdigital per a qualsevol marca o un tipus d'anunciant, des del punt de vista estratègic i creatiu.
 • Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, de màrqueting, de recerca o de planificació de mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.
 • Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació i connectin amb els seus públics i audiències.
 • Formular i executar l'estratègia de comunicació publicitària que s'adapti als objectius i la finalitat fixats, així com establir protocols d'actuació i planificar la divisió per tasques i la seva assignació.
 • Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.
 • Plantejar i desenvolupar projectes de recerca rellevants en el context publicitari actual que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials.
 • Valorar i implantar adequadament les tecnologies i les eines més recents per a proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu com estratègic o de la planificació transmèdia.
 • Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, mitjançant diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.
 • Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, estudiar-les o analitzar-les, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.