Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari  d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia és obligatori haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger):

  • Llicenciats / graduats en qualsevol branca de la Filologia
  • Diplomats / graduats en Educació Infantil o Primària amb especialitat en llengua *
  • Diplomats en Formació del Professorat EGB, especialitat en llengua*
  • Llicenciats / graduats en Traducció i Interpretació

en cas de no tenir aquesta especialitat en llengua  cal fer procés d' admissió.

També s'admetran altres titulacions afins o equivalents a les llistades anteriorment, segons la valoració de la Comissió d'Admissió de la titulació.

També s'admetran altres titulacions amb la següent experiència professional comprovada:

  • tenir un mínim de dos anys d'experiència docent o pedagògica (per exemple, en creació de materials d'aprenentatge) en un idioma, demostrable via informe de vida laboral o equivalent.

I, en cas de no tenir experiència docent o pedagògica:

  • estar en possessió o bé d'un títol d'especialització o màster orientat a l'ensenyament d'un idioma o d'un certificat que capaciti per a l'ensenyament d'un idioma. Per exemple, certificats tipus CELTA (Certificate of Teaching English to Speakers of Other Languages) de la Cambridge University, tipus CLTA Spanish (Spanish Certificate in Language Teaching to Adults) de la London International House, o tipus DPAFP-FLE (Diplôme Professionnel de l'Alliance Française Paris Ile-de-France a Français Langue étrangère) de l'Alliance Française.

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admisió

Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres àmbits de coneixement, diferents als perfils d'ingrés recomanats, podran ser admesos al màster -prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió- i complint un d'aquests dos requisits:

1) tenir un mínim de dos anys d'experiència docent o pedagògica (per exemple, en creació de materials d'aprenentatge) en un idioma,

o bé:

2) estar en possessió ja sigui d'un títol d'especialització o màster orientat a l'ensenyament d'un idioma o bé d'un certificat que capaciti per a l'ensenyament d'un idioma. Per exemple, certificats tipus CELTA (Certificate of Teaching English to Speakers of Other Languages) de la Cambridge University, tipus CLTA Spanish (Spanish Certificate in Language Teaching to Adults) de la London International House, o tipus DPAFP-FLE (Diplôme Professionnel de l'Alliance Française Paris Ile-de-France a Français Langue étrangère) de l'Alliance Française.

Perfil d'ingrés recomanat
  • Llicenciats / graduats en qualsevol branca de la Filologia
  • Llicenciats / graduats en Educació Infantil o Primària amb especialitat en llengua
  • Llicenciats / graduats en Traducció i Interpretació
Coneixements previs

Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, si l'idioma de docència escollit és l'anglès, i un nivell de competència en llengua espanyola equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, si l'idioma de docència escollit és l'espanyol.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Per cursar el màster a distància és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees de les ciències humanes i socials.

Proper accés:
abril 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació