Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia

El màster online d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia de la UOC et forma i et permet actualitzar-te com a professional de l'ensenyament d'idiomes amb l'ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació (TIC).

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia

Si vols cursar aquest programa en anglès, has de fer l'accés des de la versió anglesa del màster.

 

Places limitades

Per què estudiar el màster online d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia de la UOC?

 

Estudiant aquest màster podràs:

 

  • Integrar la tecnologia en els processos d'ensenyament i aprenentatge d'idiomes per fer una docència més efectiva, atractiva i motivadora.
  • Aplicar la tecnologia fent servir criteris conceptuals i metodològics per mitjà de tècniques com la gamificació, el treball col·laboratiu en línia i el disseny de tasques per a diferents enfocaments pedagògics (Enfocament per Tasques i Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres o AICLE)
  • Entendre els processos implicats a l¿aprenentatge d¿un idioma mitjançant la tecnologia.
  • Cursar un programa eminentment pràctic i de millora professional, en un sector amb demanda creixent de professionals amb aquest perfil.
Titulació oficial

El màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora i està pendent de rebre la resolució de verificació per part del Consell d'Universitats.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.