Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia

El màster online d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia proporciona una base teòrica per entendre com s'aprenen els idiomes mitjançant la tecnologia, però amb una àmplia base pràctica per aplicar la tecnologia amb finalitats pedagògiques, per a la millora de l'aprenentatge dels idiomes, seguint criteris conceptuals i metodològics, dotant el màster d'un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 20 octubre 2021

Títol: Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia

Places limitades

Si vols cursar aquest programa en anglès, has de fer l'accés des de la versió anglesa del màster.

 

El màster online d'Ensenyament d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia proporciona una base teòrica per entendre com s'aprenen els idiomes mitjançant la tecnologia i dona a l'estudiant àmplies possibilitats d'aplicar la tecnologia educativa de forma pràctica per a la millora de l'aprenentatge dels idiomes, dotant al màster d'un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador.

El màster d'Ensenyament d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia forma a professionals del camp de l'ensenyament de llengües i camps relacionats (autors i editors de recursos d'aprenentatge d'idiomes en línia, assessors per a plataformes digitals, etc.) en l'ús i aplicació de la tecnologia per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge d'un idioma.

La creixent presència de les TIC en l'àmbit dels idiomes i a les aules requereix de professionals actualitzats i formats a les noves tecnologies i en les seves aplicacions. Sense cap dubte, la demanda d'aquest perfil continuarà creixent no solament a Espanya, sinó també a Europa, així com en països emergents on s'estan implantant les tecnologies educatives de manera progressiva.

Aquest màster pretén familiaritzar als estudiants amb diferents formes d'integrar la tecnologia a l'ensenyament d'un idioma amb l'objectiu de fer una docència més efectiva, atractiva i motivadora mitjançant diverses tècniques i treballant diferents aspectes: des de la gamificació i el disseny de tasques per a diferents enfocaments pedagògics (enfocament per tasques, AICLE / CLIL) al treball col·laboratiu online i la provisió de retroalimentació.

El professional format a la UOC sortirà equipat amb criteris conceptuals i metodològics que li permetran triar opcions tecnològiques de forma crítica i amb idees innovadores per desenvolupar i avaluar les competències comunicatives online.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari d'Ensenyament d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia
Titulació oficial

El màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora i està pendent de rebre la resolució de verificació per part del Consell d'Universitats.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.