Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia

Objectius

Els objectius del màster d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia online són:

 • Adquirir un coneixement sòlid sobre com es produeix l'aprenentatge d'una llengua mitjançant la tecnologia i els diferents factors que hi intervenen.
 • Conèixer les teories d'aprenentatge d'una segona llengua i com aplicar els principis metodològics a contextos d'aprenentatge assistit per ordinador.
 • Conèixer les principals metodologies d'ensenyament, la seva evolució i l'encaix de la tecnologia.
 • Dissenyar i avaluar tasques i materials mitjançant la tecnologia, motivant la seva necessitat i efectivitat per a l'aprenentatge.
 • Analitzar les necessitats dels aprenents d'un idioma mitjançant la tecnologia, mostrant capacitat de reflexió sobre les decisions a prendre.
 • Analitzar de forma crítica tasques, eines i materials pedagògics que impliquin l'ús de la tecnologia.
 • Dominar una o més eines professionals per desenvolupar materials per a l'aprenentatge d'idiomes assistit per ordinador.
 • Identificar els problemes i les dificultats habituals de l'ensenyament d'idiomes mitjançant la tecnologia i aplicar les estratègies de resolució més adequades.
Perfils

Amb el màster d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia pretenem formar als estudiants en les necessitats diàries per a desenvolupar una carrera professional en el camp de l'ensenyament / aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia a tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària i superior). A més del perfil de futurs professors y professores d'idiomes en centres públics o privats, també formem altres perfils relacionats amb l'ensenyament d'idiomes en línia en els sectors educatius, editorials i empresarials especialitzats en temes digitals: dissenyadors/es de materials per a l'aprenentatge d'idiomes en línia en editorials o plataformes, editors/es de plataformes digitals i assessors/es de currículum per a plataformes digitals o programes d'aprenentatge d'idiomes en línia.

També està dirigit a professorat en actiu, perquè el màster representa una actualització professional que els permetrà adquirir coneixements per a l'ús i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents. Així mateix, permetrà a aquest tipus de perfil professional obtenir una certificació en un camp i àmbits de creixent demanda i de poca oferta específica, aspectes que poden ajudar a ampliar els seus horitzons professionals.

A més, per aquells estudiants interessats en temes relacionats amb la investigació, el màster permet realitzar assignatures optatives de metodologia i anàlisi de dades.

Competències

COMPETÈNCIES GENERALS

 • Utilitzar, comparar i relacionar els diferents models i principis teòrics fonamentals.
 • Cercar, processar i comunicar informació en diferents formats per analitzar-la, sintetitzar-la i transformar-la en coneixement.
 • Treballar en equip i de manera col·laborativa en un entorn virtual.
 • Aplicar els principis ètics i valors professionals en l'actuació docent.
 • Fer servir els coneixements metodològics necessaris per afrontar reptes professionals o d'investigació amb rigor.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Analitzar i interpretar textos acadèmics específics de la disciplina per aplicar-los en projectes pedagògics o de recerca, o transmetre el seu contingut mitjançant l'elaboració de documents de caràcter interactiu i expositiu.
 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de manera eficaç, desenvolupant actituds flexibles i creatives envers elles.
 • Expressar de forma escrita, adequada al context acadèmic i professional, el coneixement i el pensament en textos complexos, amb rigorositat i fluïdesa.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Identificar problemes i reptes tecnològics que responguin a les necessitats d'aprenentatge dels diferents perfils tecnològics de cada estudiant i del seu context.
 • Utilitzar amb eficàcia i eficiència una àmplia gamma d'eines per a l'aprenentatge de llengües i ser capaç d'adaptar-se als canvis constants en tecnologia educativa.
 • Gestionar i avaluar de manera crítica l'efectivitat dels recursos o tecnologies existents i les seves possibilitats per a l'aprenentatge de llengües en contextos en línia o híbrids.
 • Dissenyar, implementar i avaluar intervencions pedagògiques per a l'ensenyament d'idiomes mitjançant la tecnologia, tenint en compte els mètodes pedagògics i els processos d'avaluació de les destreses lingüístiques.
 • Aplicar els principis teòrics en la presa de decisions pedagògiques en contextos reals d'aprenentatge d'idiomes en les modalitats en línia o híbrids.
 • Identificar les funcions i el paper del professor que ensenya idiomes mitjançant la tecnologia avaluant i reflexionant sobre el seu propi procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Interpretar, analitzar i comunicar els resultats i implicacions de les actuacions pedagògiques o els projectes de recerca duts a terme.
 • Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.