Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació

La UOC imparteix el Màster d'Enginyeria de Telecomunicació 100% online, una titulació oficial que ofereix una completa formació teòrica i pràctica perquè iniciïs la teva carrera professional.

Crèdits: 72 ECTS

Inici: 28 setembre 2022

Títol: Enginyeria de Telecomunicació

Una carrera professional amb un 93,6% de taxa d'ocupació

El Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació atorga totes les atribucions per exercir una professió amb un 93,6% de taxa d'ocupabilitat segons l'enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris de l'Institut Nacional d'Estadística del 2020.

Aquesta taxa d'ocupabilitat es deu al fet que les tecnologies de telecomunicació s'han convertit en un element clau per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució.

Per això, formar-te en aquest màster online d'Enginyeria de Telecomunicacions et forma i capacita per a:

  • Desenvolupar funcions en àmbits de direcció, ja que una part important de la formació se centra en la gestió de projectes i en les competències transversals.
  • Exercir la funció d'expert en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, dels components i els processos de l'àmbit de les TIC.  

En l'actualitat, l'Enginyeria de tecnologies de telecomunicació és un sector amb molta demanda i gran futur professional. De fet, es preveu que continuarà creixent en els pròxims anys donat l'auge de noves aplicacions en la tecnologia.

Un exemple d'aquest creixement són les Smart Cities, la Indústria 4.0, la IoT (Internet of Things) o anàlisi de dades, la intel·ligència artificial i el Big Data.

 

Enginyeria de telecomunicació: una aposta segura

Com a part fonamental de la formació d'aquest màster oficial, els estudis inclouen activitats pràctiques per aplicar els coneixements teòrics que s'imparteixen en les assignatures:

  • Laboratoris virtuals i entorns de simulació de programari.
  • Laboratori a casa i laboratoris remots en els quals treballar programari i maquinari.

L'equip docent d'aquest Màster a distància està integrat per un professorat que combina el coneixement professional en empreses de telecomunicacions amb la dimensió acadèmica.  A més, la UOC té més de quinze anys d'experiència als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

 

Descarrega't el fullet informatiu del Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació

 

 

Sessió informativa. Máster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació


Sessió online:
18 de juliol, 18:30h


Informació i inscripcions

Titulació oficial

El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Publicacions i blogs

Blog Tecnologia++

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El paper del 5G com a motor de la indústria i la societat

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.