Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació

La UOC imparteix el Màster d'Enginyeria de Telecomunicació 100% online , una titulació oficial que ofereix una completa formació teòrica i pràctica perquè iniciïs la teva carrera professional.

Crèdits: 72 ECTS

Inici: 1 març 2023

Títol: Enginyeria de Telecomunicació

Per què estudiar el Màster d'Enginyeria de Telecomunicació?

Estudiar el Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació és una aposta de futur:

  • Màster habilitant per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació (Ordre CIN/355/2009).
  • Taxa d'ocupabilitat elevada (93,6% segons l'Institut Nacional d'Estadística del 2020).
  • Sector amb demanda i futur professional: les telecomunicacions són un element clau a la societat i teixit productiu.
  • Capacita per a exercir la funció d'expert/a en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, les seves components i els processos de l'àmbit de les TIC.

 

Titulació oficial

El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Publicacions i blogs

Blog Tecnologia++

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El paper del 5G com a motor de la indústria i la societat

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.