Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació

La UOC imparteix el Màster d'Enginyeria de Telecomunicació 100% online, una titulació oficial que ofereix una completa formació teòrica i pràctica perquè iniciïs la teva carrera professional.

Crèdits: 72 ECTS

Inici: 15 setembre 2021

Títol: Enginyeria de Telecomunicació

Últimes places

Una carrera professional amb un 93,6% de taxa d'ocupació

El Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació atorga totes les atribucions per exercir una professió amb un 93,6% de taxa d'ocupabilitat segons l'enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris de l'Institut Nacional d'Estadística del 2020.

Aquesta taxa d'ocupabilitat es deu al fet que les tecnologies de telecomunicació s'han convertit en un element clau per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució.

Per això, formar-te en aquest màster online d'Enginyeria de Telecomunicacions et forma i capacita per a:

  • Desenvolupar funcions en àmbits de direcció, ja que una part important de la formació se centra en la gestió de projectes i en les competències transversals.
  • Exercir la funció d'expert en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, dels components i els processos de l'àmbit de les TIC.  

En l'actualitat, l'Enginyeria de tecnologies de la telecomunicació és un sector amb molta demanda i gran futur professional. De fet, es preveu que continuarà creixent en els pròxims anys donat l'auge de noves aplicacions en la tecnologia.

Un exemple d'aquest creixement són les Smart Cities, la Indústria 4.0, la IoT (Internet of Things) o anàlisi de dades, la intel·ligència artificial i el Big Data.

 

Enginyeria de telecomunicacions: una aposta segura

Com a part fonamental de la formació d'aquest màster oficial, els estudis inclouen activitats pràctiques per aplicar els coneixements teòrics que s'imparteixen en les assignatures:

  • Laboratoris virtuals i entorns de simulació de programari.
  • Laboratori a casa i laboratoris remots en els quals treballar programari i maquinari.

L'equip docent d'aquest Màster a distància està integrat per un professorat que combina el coneixement professional en empreses de telecomunicacions amb la dimensió acadèmica.  A més, la UOC té més de quinze anys d'experiència als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

 

 

Descarrega't el fullet informatiu del Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació

 

Titulació oficial

El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.