La via d'accés determinarà si l'estudiant ha de cursar complements de formació.

Podran accedir al Màster sense haver de cursar cap complement de formació.

  • Els graduats (EEES) de titulacions oficials espanyoles que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de Telecomunicació (Ordre CIN/352/2009)
  • Els estudiants que provenen d'una Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en qualsevol de les seves especialitats tindran accés al màster de forma directa sense necessitat de cursar complements de formació. No obstant, en el cas de detectar mancances en alguna matèria, es podran recomanar complements de formació, a proposta del tutor.

Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti que ha cursat:

El mòdul de formació bàsica i el mòdul comú de la branca, tot i que no cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels que s'ofereixen en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'enginyer tècnic de Telecomunicació, d'acord amb l'ordre ministerial (Ordre CIN/352/2009).

Si la titulació d'origen és algun altre grau de l'àrea d'enginyeria i arquitectura: 

La Comissió Acadèmica avaluarà l'expedient per determinar l'accés per a totes aquelles titulacions afins de l'àmbit d'enginyeria i arquitectura: Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió o de Sistemes, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica Industrial, Enginyer Industrial, Grau en Enginyeria Industrial... Quedant l'accés subjecte al veredicte de la Comissió Acadèmica. És la Comissió Acadèmica qui determinarà l'accés i li comunicarà al tutor. El nombre de crèdits màxim per anivellar els coneixements per poder accedir al màster serà de 60 crèdits de la següent llista.

* Bisemestralitzada: docència febrer

** Bisemestralitzada: docència setembre

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Futurs estudiants

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Resta de quotes, a partir del novembre

Seus UOC

Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València