Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria Informàtica

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:

  • Enginyeria Informàtica

  • Enginyeria tècnica d'Informàtica

Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar fins a un màxim de 66 crèdits ECTS de complements formatius.

En cas que es consideri que l'estudiant no pot assolir el perfil d'ingrés al màster universitari amb una formació complementària de 66 crèdits, no se l'admetrà en el programa.

Perfils d'ingrés recomanats

Els perfils d'ingrés recomanats dels estudiants del màster universitari són:

  • Titulats en l'àmbit de l'enginyeria informàtica (graduats, llicenciats, diplomats, enginyers tècnics o enginyers superiors)

  • Titulats en la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura (enginyers, enginyers tècnics o graduats)

  • Graduats de la branca de ciències en les àrees de matemàtiques, física o estadística

Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Acreditació de qualitat AQU

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del màster

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació