Accès obert Vols més informació?

Enginyeria informàtica

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:

  • Enginyeria Informàtica

  • Enginyeria tècnica d'Informàtica

Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar fins a un màxim de 66 crèdits ECTS de complements formatius.

En cas que es consideri que l'estudiant no pot assolir el perfil d'ingrés al màster universitari amb una formació complementària de 66 crèdits, no se l'admetrà en el programa.

Perfils d'ingrés recomanats

El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants del màster universitari són:

  • Titulats en l'àmbit de l'enginyeria informàtica (graduats, llicenciats, diplomats, enginyers tècnics o enginyers superiors)

  • Titulats en la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura (enginyers, enginyers tècnics o graduats)

  • Graduats de la branca de ciències en les àrees de matemàtiques, física o estadística

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació