Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria Informàtica

El màster universitari online d'Enginyeria Informàtica de la UOC, permet aprofundir en l'estat de l'art actual dels diferents àmbits d'especialització de la informàtica. Ofereix a l'estudiantat una visió global que els ha de permetre tant proposar solucions innovadores als reptes tecnològics, com ocupar càrrecs de responsabilitat al voltant de la funció informàtica.

Crèdits: 78 ECTS

Inici: 1 març 2023

Títol: Enginyeria Informàtica

Per què estudiar el Màster d'Enginyeria Informàtica a la UOC?

 

Estudiant el màster universitari d'Enginyeria informàtica obtindràs: 

  • Coneixements avançats en desenvolupament per a dispositius mòbils, computació distribuïda, intel·ligència artificial, usabilitat o direcció de projectes entre altres.
  • Pràctica amb programari d'alguns d'aquests àmbits en els nostres laboratoris virtuals.
  • Reconeixement per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Informàtic/a i accés a col·legiar-te (perquè segueix les recomanacions del Consejo de Universidades per a títols oficials habilitants [BOE Núm. 187, 4 d'agost de 2009, Annex I]).

Sessió de resolució de dubtes. Màster universitari d'Enginyeria Informàtica

Sessió online:
9 de febrer, 19:00hInformació i inscripcions

Titulació oficial

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica és una titulació que ha estat verificada pel Consejo de Universidades, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i persones ja titulades dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

Sessió informativa del màster

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.