Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria Informàtica

El màster universitari online d'Enginyeria informàtica de la UOC, forma dones i homes professionals amb expertesa en les tecnologies de la informació i prepara per ocupar càrrecs de responsabilitat i per oferir solucions innovadores als reptes tecnològics.

Crèdits: 78 ECTS

Inici: 1 març 2023

Títol: Enginyeria Informàtica

En un context d'alt creixement de la informatització i de la connectivitat entre empreses, administracions i llars de tot el món, les tecnologies de la informació i les comunicacions han adquirit una importància crucial en el progrés econòmic i social actual. En conseqüència, l'enginyeria informàtica és un sector amb una demanda creixent de professionals que es preveu que continuarà incrementant-se durant els pròxims anys.

El màster universitari online d'Enginyeria informàtica és una titulació oficial que s'adreça a professionals que vulguin actualitzar els seus coneixements, especialitzar-se i promocionar-se laboralment. El programa té un doble vessant. D'una banda, proporciona coneixements avançats i transversals en tecnologies informàtiques; de l'altra, capacita per a la direcció i la gestió d'equips i projectes TIC.

Aquest màster universitari té una orientació professional i incorpora les tendències més actuals: el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, la computació distribuïda, les metodologies àgils de desenvolupament o la usabilitat en el disseny d'aplicacions i serveis. 

Com a part fonamental de la formació, el programa inclou pràctiques en laboratoris virtuals amb les versions de programari més actualitzades d'ús habitual. L'estudiantat, a més d'aprendre, utilitza les noves tecnologies de manera natural i està capacitat per a aplicar-les en l'empresa i les organitzacions del segle XXI.

El màster universitari online d'Enginyeria informàtica està vinculat per l'exercici de la professió d'Enginyer Informàtic perquè segueix les recomanacions de l'acord del Consejo de Universidades per als títols oficials que habilitin per a l'exercici d'activitats professionals regulades a Espanya [BOE Núm. 187, 4 d'agost de 2009, Annex I]. Conseqüentment et permetrà colegiar-te als Col·legis Oficials d'Enginyeria Informàtica.

L'equip docent està integrat per un professorat amb professionals en actiu amb càrrecs de responsabilitat en empreses del sector. A més, la UOC té més de quinze anys d'experiència en la formació d'enginyers informàtics.

Al blog Tecnologia ++ d'aquests estudis pots seguir l'actualitat tecnològica i professional des de la visió del nostre professorat i de l'equip col·laborador, però també des de la de totes aquelles persones que hi vulgueu participar.

 

Tutoria informativa del màster

Aprofita l'oportunitat de contactar amb el director acadèmic del màster si vols revisar qualsevol dubte sobre el pla d'estudis.

Pots concertar una cita per parlar amb ell per Skype o comunicar-t'hi per correu electrònic (jmarco@uoc.edu)

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari d'Enginyeria Informàtica

 

 

Titulació oficial

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica és una titulació que ha estat verificada pel Consejo de Universidades, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i persones ja titulades dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
octubre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

Sessió informativa del màster

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.